CTCP Kiên Hùng (KHS)

Hà Nội
17,200.0
0.0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    16,800.0/0.0
  • Biên độ ngày:
    17,200.0 - 18,900.0
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
1 / 2

Bình luận KHS

Bạn cảm thấy thế nào về Kiên Hùng?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)