Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

JKG Land Bhd (JKGL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.105 -0.005    -4.55%
15:55:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MYR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Malaysia
Mã ISIN:  MYL6769OO003 
S/N:  6769
 • Khối lượng: 1,113,100
 • Giá Mua/Bán: 0.105 / 0.110
 • Biên độ ngày: 0.100 - 0.110
JKG Land 0.105 -0.005 -4.55%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1W Hiện tại
Bullish Engulfing 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Doji Star Bearish 1M 1 4/22
Doji Star Bearish 1W 1 15/05/2022
Hanging Man 1W 1 15/05/2022
Dragonfly Bearish 1W 1 15/05/2022
Deliberation Bearish 1W 1 15/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 1 25/05/2022
Harami Cross Bearish 5H 2 26/05/2022 05:00
Harami Bullish 1W 3 01/05/2022
Harami Cross 1W 3 01/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 3 25/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 5H 3 25/05/2022 09:00
Bullish Engulfing 1M 4 01/22
Morning Doji Star 1M 4 01/22
Three Inside Up 1M 4 01/22
Belt Hold Bearish 1W 4 24/04/2022
Hanging Man 1D 4 20/05/2022
Dragonfly Bearish 1D 4 20/05/2022
Doji Star Bearish 1D 4 20/05/2022
Deliberation Bearish 1D 4 20/05/2022
Harami Cross Bearish 5H 4 24/05/2022 13:00
Bullish doji Star 1M 5 12/21
Dragonfly Doji 1M 5 12/21
Harami Bullish 1M 5 12/21
Harami Cross 1M 5 12/21
Belt Hold Bullish 5H 5 24/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 1H 5 26/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 6 18/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 6 23/05/2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 6 26/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 6 26/05/2022 10:30
Three Outside Up 1W 7 03/04/2022
Belt Hold Bearish 1D 7 17/05/2022
Engulfing Bearish 1D 7 17/05/2022
Harami Cross Bearish 1H 7 25/05/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 8 27/03/2022
Bullish Engulfing 1W 8 27/03/2022
Hanging Man 1D 8 13/05/2022
Dragonfly Bearish 1D 8 13/05/2022
Bullish Engulfing 1H 8 24/05/2022 15:00
Belt Hold Bullish 1H 8 24/05/2022 15:00
Harami Cross Bearish 30 8 25/05/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 8 26/05/2022 10:00
Evening Doji Star 5H 9 20/05/2022 09:00
Evening Star 5H 9 20/05/2022 09:00
Engulfing Bearish 5H 9 20/05/2022 09:00
Belt Hold Bearish 5H 9 20/05/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 9 24/05/2022 15:30
Bullish Engulfing 30 9 24/05/2022 15:30
Tri-Star Bearish 15 9 26/05/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1W 10 13/03/2022
Bullish Engulfing 1W 10 13/03/2022
Morning Doji Star 1W 10 13/03/2022
Morning Star 1W 10 13/03/2022
Three Inside Up 1W 10 13/03/2022
Harami Cross Bearish 1D 10 11/05/2022
Doji Star Bearish 5H 10 20/05/2022 04:00
Harami Bullish 1W 11 06/03/2022
Harami Cross 1W 11 06/03/2022
Bullish doji Star 1W 11 06/03/2022
Belt Hold Bullish 1D 11 10/05/2022
Bullish Engulfing 1D 11 10/05/2022
Harami Cross Bearish 1H 11 24/05/2022 11:00
Homing Pigeon 1W 12 27/02/2022
Dragonfly Doji 1D 12 09/05/2022
Doji Star Bearish 1D 12 09/05/2022
Dragonfly Bearish 1D 12 09/05/2022
Hanging Man 1D 12 09/05/2022
Harami Cross Bearish 15 12 25/05/2022 10:30
Belt Hold Bearish 1W 13 20/02/2022
Engulfing Bearish 1W 13 20/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 13 06/05/2022
Bullish Engulfing 1D 13 06/05/2022
Doji Star Bearish 5H 13 18/05/2022 12:00
Harami Cross Bearish 1H 13 24/05/2022 08:00
Belt Hold Bullish 15 13 24/05/2022 15:30
Bullish Engulfing 15 13 24/05/2022 15:30
Gravestone Doji 1D 14 05/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 14 18/05/2022 07:00
Belt Hold Bullish 1H 14 23/05/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 14 23/05/2022 15:00
Harami Cross Bearish 30 14 24/05/2022 11:00
Dragonfly Doji 1W 15 06/02/2022
Gravestone Doji 1D 15 29/04/2022
Tri-Star Bearish 1H 15 23/05/2022 14:00
Harami Cross Bearish 1W 16 30/01/2022
Dragonfly Doji 1W 16 30/01/2022
Harami Cross Bearish 1D 16 28/04/2022
Belt Hold Bearish 5H 16 17/05/2022 06:00
Stick Sandwich 5H 16 17/05/2022 06:00
Tri-Star Bullish 30 16 24/05/2022 08:30
Three Outside Up 1M 17 12/20
Belt Hold Bullish 1D 17 26/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 17 13/05/2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 17 23/05/2022 15:30
Bullish Engulfing 1M 18 11/20
Morning Doji Star 1M 18 11/20
Morning Star 1M 18 11/20
Three Inside Up 1M 18 11/20
Bullish Engulfing 1W 18 16/01/2022
Belt Hold Bearish 1D 18 25/04/2022
Belt Hold Bearish 5H 18 13/05/2022 07:00
Tri-Star Bullish 1H 18 23/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 18 23/05/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 18 24/05/2022 13:45
Harami Bullish 1M 19 10/20
Harami Cross 1M 19 10/20
Harami Cross Bearish 1W 19 09/01/2022
Harami Cross Bearish 1D 19 22/04/2022
Tri-Star Bearish 30 19 23/05/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 19 24/05/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1W 21 26/12/2021
Bullish Engulfing 1D 21 20/04/2022
Belt Hold Bullish 1W 22 19/12/2021
Dragonfly Doji 1D 22 18/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 22 20/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 22 23/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 22 24/05/2022 08:30
Stick Sandwich 1W 23 12/12/2021
Tri-Star Bearish 15 23 23/05/2022 15:30
Doji Star Bearish 1M 24 5/20
Belt Hold Bullish 1W 24 05/12/2021
Bullish doji Star 1D 24 13/04/2022
Harami Bullish 1D 24 13/04/2022
Harami Cross 1D 24 13/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 24 10/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 24 23/05/2022 14:30
Bullish Engulfing 1M 25 4/20
Tri-Star Bearish 15 25 23/05/2022 14:15
Tri-Star Bullish 30 26 20/05/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1M 27 02/20
Belt Hold Bullish 1W 27 14/11/2021
Gravestone Doji 1D 27 07/04/2022
Belt Hold Bearish 5H 27 09/05/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1H 27 19/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 27 19/05/2022 14:00
Harami Cross 1M 28 01/20
Bullish doji Star 1M 28 01/20
Harami Bullish 1M 28 01/20
Belt Hold Bullish 1W 28 07/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 28 06/05/2022 15:00
Tri-Star Bullish 15 28 23/05/2022 09:00
Engulfing Bearish 1M 29 12/19
Morning Star 1W 29 31/10/2021
Three Inside Up 1W 29 31/10/2021
Belt Hold Bullish 1W 29 31/10/2021
Morning Doji Star 1W 29 31/10/2021
Bullish Engulfing 1W 29 31/10/2021
Tri-Star Bearish 15 29 23/05/2022 08:15
Doji Star Bearish 1M 30 11/19
Hanging Man 1M 30 11/19
Dragonfly Bearish 1M 30 11/19
Dragonfly Doji 1M 30 11/19
Harami Cross 1W 30 24/10/2021
Harami Bullish 1W 30 24/10/2021
Bullish doji Star 1W 30 24/10/2021
Tri-Star Bearish 5H 30 06/05/2022 05:00
Doji Star Bearish 30 30 19/05/2022 15:00
Belt Hold Bullish 1M 31 10/19
Doji Star Bearish 1D 31 01/04/2022
Tri-Star Bearish 1H 31 18/05/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 31 19/05/2022 14:30
Bullish Engulfing 30 31 19/05/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 32 20/05/2022 13:30
Doji Star Bearish 1D 33 30/03/2022
Tri-Star Bearish 15 33 20/05/2022 10:15
Belt Hold Bullish 1M 34 7/19
Bullish Engulfing 1M 34 7/19
Belt Hold Bullish 1D 34 29/03/2022
Bullish Engulfing 1D 34 29/03/2022
Harami Cross Bearish 5H 34 29/04/2022 13:00
Bullish doji Star 1M 35 6/19
Belt Hold Bullish 5H 35 29/04/2022 08:00
Harami Cross Bearish 1D 36 25/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 36 28/04/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 36 28/04/2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 36 18/05/2022 14:30
Doji Star Bearish 15 36 19/05/2022 15:00
Doji Star Bearish 1W 37 05/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 37 24/03/2022
Bullish Engulfing 15 37 19/05/2022 14:45
Belt Hold Bullish 15 37 19/05/2022 14:45
Gravestone Doji 1M 38 3/19
Belt Hold Bullish 1W 38 29/08/2021
Bullish Engulfing 1W 38 29/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 38 23/03/2022
Bullish Engulfing 1D 38 23/03/2022
Harami Cross Bearish 5H 38 26/04/2022 15:00
Tri-Star Bullish 1H 38 17/05/2022 10:00
Harami Cross Bearish 1M 39 02/19
Dragonfly Doji 1W 39 22/08/2021
Harami Cross Bearish 1D 39 22/03/2022
Tri-Star Bearish 30 39 18/05/2022 09:30
Downside Gap Three Methods 1M 40 01/19
Belt Hold Bullish 1M 40 01/19
Bullish Engulfing 1M 40 01/19
Belt Hold Bullish 1W 40 15/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 40 21/03/2022
Homing Pigeon 1M 41 12/18
Belt Hold Bearish 1W 41 08/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 41 18/03/2022
Harami Cross Bearish 5H 41 25/04/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 41 13/05/2022 15:00
Bullish Engulfing 1H 41 13/05/2022 15:00
Belt Hold Bearish 1D 42 16/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 42 25/04/2022 09:00
Belt Hold Bearish 5H 43 25/04/2022 04:00
Tri-Star Bullish 30 43 17/05/2022 10:30
Belt Hold Bullish 5H 44 22/04/2022 11:00
Bullish Engulfing 5H 44 22/04/2022 11:00
Bullish doji Star 1H 44 13/05/2022 11:00
Harami Bullish 1H 44 13/05/2022 11:00
Harami Cross 1H 44 13/05/2022 11:00
Tri-Star Bearish 30 44 17/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 44 18/05/2022 14:45
Tri-Star Bearish 5H 45 22/04/2022 06:00
Bullish Engulfing 1W 46 04/07/2021
Tri-Star Bullish 15 46 18/05/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 47 18/05/2022 09:30
Bullish doji Star 1M 49 4/18
Harami Bullish 1M 49 4/18
Harami Cross 1M 49 4/18
Harami Cross Bearish 1D 50 04/03/2022
Tri-Star Bullish 5H 50 20/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 51 03/03/2022
Tri-Star Bullish 30 51 13/05/2022 11:00
Bullish Engulfing 1M 52 01/18
Morning Doji Star 1M 52 01/18
Morning Star 1M 52 01/18
Three Inside Up 1M 52 01/18
Belt Hold Bullish 1W 52 23/05/2021
Bullish Engulfing 1W 52 23/05/2021
Tri-Star Bearish 15 52 17/05/2022 13:45
Harami Cross 1M 53 12/17
Harami Bullish 1M 53 12/17
Bullish doji Star 1M 53 12/17
Belt Hold Bearish 5H 53 14/04/2022 13:00
Engulfing Bearish 5H 53 14/04/2022 13:00
Harami Cross Bearish 1H 53 11/05/2022 08:00
Bullish doji Star 1W 54 09/05/2021
Harami Bullish 1W 54 09/05/2021
Harami Cross 1W 54 09/05/2021
Tri-Star Bullish 1D 54 25/02/2022
Three Inside Up 1M 55 10/17
Tri-Star Bearish 1D 55 24/02/2022
Tri-Star Bullish 15 55 17/05/2022 09:15
Bullish doji Star 1M 56 9/17
Harami Bullish 1M 56 9/17
Harami Cross 1M 56 9/17
Tri-Star Bullish 5H 56 13/04/2022 07:00
Tri-Star Bearish 15 56 17/05/2022 09:00
Bullish doji Star 1D 57 22/02/2022
Harami Cross Bearish 5H 58 11/04/2022 05:00
Doji Star Bearish 1D 59 18/02/2022
Dragonfly Doji 1D 59 18/02/2022
Belt Hold Bullish 5H 59 07/04/2022 11:00
Bullish Engulfing 5H 59 07/04/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1H 59 10/05/2022 09:00
Three Inside Up 1W 60 28/03/2021
Bullish Engulfing 1D 60 17/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 60 17/02/2022
Harami Bullish 1M 61 4/17
Harami Cross 1M 61 4/17
Harami Bullish 1W 61 21/03/2021
Harami Cross 1W 61 21/03/2021
Harami Cross Bearish 1D 61 16/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 62 15/02/2022
Belt Hold Bearish 1H 62 09/05/2022 14:00
Engulfing Bearish 1H 62 09/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 62 11/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 63 11/05/2022 08:00
Hanging Man 1D 64 11/02/2022
Dragonfly Bearish 1D 64 11/02/2022
Dragonfly Doji 1D 64 11/02/2022
Doji Star Bearish 1H 64 09/05/2022 10:00
Three Outside Up 1W 65 21/02/2021
Doji Star Bearish 1D 65 10/02/2022
Belt Hold Bullish 1H 65 09/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 65 13/05/2022 08:45
Belt Hold Bullish 1W 66 14/02/2021
Bullish Engulfing 1W 66 14/02/2021
Belt Hold Bullish 1D 66 09/02/2022
Belt Hold Bearish 1H 66 09/05/2022 08:00
Tri-Star Bearish 15 66 13/05/2022 08:30
Homing Pigeon 1W 68 31/01/2021
Tri-Star Bullish 30 69 10/05/2022 11:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận JKGL

Viết cảm nghĩ của bạn về JKG Land Bhd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email