Estithmar Holding QPSC (IGRD)

Doha
1.850
-0.066(-3.44%)
  • Khối lượng:
    7,796,586
  • Giá Mua/Bán:
    1.850/1.868
  • Biên độ ngày:
    1.802 - 1.918

Dữ liệu Lịch sử IGRD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/10/2022 - 28/11/2022
1.8501.8921.9181.8028.03M-3.44%
1.9161.9501.9691.9085.05M-3.23%
1.9801.8501.9801.84036.86M+7.49%
1.8421.6801.8421.50838.45M+9.97%
1.6751.7131.7151.6344.15M-1.82%
1.7061.7461.7611.7004.19M-3.34%
1.7651.7521.7761.7512.70M+1.26%
1.7431.7601.7601.7262.95M-0.97%
1.7601.7701.7771.7402.27M-1.12%
1.7801.7841.8001.7703.10M-0.11%
1.7821.8361.8501.7807.22M-2.84%
1.8341.7941.8691.79315.83M+6.01%
1.7301.7401.7431.7202.88M-1.14%
1.7501.7361.7601.7305.64M+0.92%
1.7341.7401.7451.7107.67M+1.70%
1.7051.7401.7401.6855.66M-1.10%
1.7241.7121.7501.7124.37M+0.94%
1.7081.7001.7151.6578.77M-1.27%
1.7301.8171.8171.70012.92M-4.26%
1.8071.8281.8301.7708.34M-0.82%
1.8221.8301.8401.8045.56M-0.44%
1.8301.8411.8801.8256.55M-0.54%
Cao nhất: 1.980Thấp nhất: 1.508Chênh lệch: 0.472Trung bình: 1.781% Thay đổi: 0.543