IF Prof Plus Sarajevo (PRPF)

Bosnia
3.40
+0.25(+7.94%)
  • Khối lượng:
    265
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    3.24 - 3.40

Dữ liệu Lịch sử PRPF

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/07/2020 - 12/08/2022
3.403.243.403.240.27K+7.94%
3.153.153.153.150.23K-10.00%
3.503.503.503.500.16K-2.78%
3.603.503.603.500.50K+2.86%
3.503.503.503.500.19K+1.74%
3.443.443.443.440.10K+9.90%
3.133.133.133.130.11K-2.80%
3.223.223.223.220.22K-9.80%
3.573.493.573.49568.40K+2.00%
3.503.503.503.5076.56K-1.69%
3.563.563.563.5622.00K-0.56%
3.583.583.583.580.05K-3.24%
3.703.693.703.697.40K-2.63%
3.803.803.803.80152.70K-2.56%
3.903.903.903.900.19K+2.63%
3.803.803.803.8086.78K0.00%
3.803.803.803.8059.25K+2.70%
3.703.703.703.7062.00K-5.13%
3.903.903.903.90101.80K0.00%
3.903.903.903.90105.00K0.00%
3.904.004.003.90206.53K+1.30%
3.853.603.853.600.43K+10.00%
3.503.503.503.500.22K0.00%
3.503.503.503.500.05K0.00%
3.503.503.503.500.04K0.00%
3.503.503.503.500.07K-2.78%
3.603.603.603.600.10K-10.00%
4.004.004.004.000.05K-4.76%
4.204.204.204.202.25K-3.45%
4.354.274.354.2730.50K+27.94%
Cao nhất: 4.35Thấp nhất: 3.13Chênh lệch: 1.22Trung bình: 3.65% Thay đổi: 0.00