Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Hoe Leong Corporation Ltd (HLEC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.003 +0.000    +0.00%
07:58:00 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1S47927920 
S/N:  H20
 • Khối lượng: 8,100
 • Giá Mua/Bán: 0.002 / 0.003
 • Biên độ ngày: 0.002 - 0.003
Hoe Leong Corporation Ltd 0.003 +0.000 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Dragonfly Doji 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Homing Pigeon 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 1D 2 21/10/2021
Engulfing Bearish 1D 2 21/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 2 22/10/2021 09:00
Stick Sandwich 5H 2 22/10/2021 09:00
Bullish doji Star 15 2 22/10/2021 15:45
Harami Bullish 15 2 22/10/2021 15:45
Harami Cross 15 2 22/10/2021 15:45
Engulfing Bearish 1M 3 7/21
Hanging Man 1D 3 20/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 3 20/10/2021
Dragonfly Doji 1D 3 20/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 3 22/10/2021 04:00
Gravestone Doji 1M 4 6/21
Dragonfly Doji 1W 4 26/09/2021
Dragonfly Doji 1D 4 19/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 4 19/10/2021
Hanging Man 1D 4 19/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 4 21/10/2021 13:00
Engulfing Bearish 5H 4 21/10/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 4 22/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 30 4 22/10/2021 12:30
Dragonfly Doji 1W 5 19/09/2021
Hanging Man 1D 5 18/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 5 18/10/2021
Dragonfly Doji 1D 5 18/10/2021
Belt Hold Bearish 15 5 22/10/2021 12:30
Engulfing Bearish 15 5 22/10/2021 12:30
Belt Hold Bullish 1M 6 7/19
Inverted Hammer 1M 6 7/19
Dragonfly Doji 1W 6 12/09/2021
Dragonfly Doji 1M 7 6/19
Dragonfly Doji 1W 7 05/09/2021
Doji Star Bearish 1W 7 05/09/2021
Dragonfly Doji 1D 7 14/10/2021
Tri-Star Bearish 5H 7 20/10/2021 12:00
Harami Cross Bearish 1M 8 5/19
Belt Hold Bullish 1W 8 29/08/2021
Dragonfly Doji 1D 9 12/10/2021
Belt Hold Bearish 1W 10 15/08/2021
Bullish doji Star 1D 10 11/10/2021
Harami Bullish 1D 10 11/10/2021
Harami Cross 1D 10 11/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 10 21/10/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 10 22/10/2021 07:30
Bullish Engulfing 1W 11 08/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 11 08/10/2021
Engulfing Bearish 1D 11 08/10/2021
Tri-Star Bearish 30 11 21/10/2021 15:30
Tri-Star Bullish 1W 12 01/08/2021
Hanging Man 1D 12 07/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 12 07/10/2021
Tri-Star Bullish 15 12 22/10/2021 07:45
Tri-Star Bearish 15 13 21/10/2021 15:45
Dragonfly Doji 1W 14 18/07/2021
Hanging Man 1D 14 05/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 14 05/10/2021
Dragonfly Doji 1D 14 05/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 14 18/10/2021 05:00
Engulfing Bearish 5H 14 18/10/2021 05:00
Belt Hold Bullish 1H 14 20/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 1H 14 20/10/2021 15:00
Tri-Star Bullish 1H 15 20/10/2021 14:00
Doji Star Bearish 30 15 20/10/2021 15:30
Dragonfly Doji 1D 16 01/10/2021
Hanging Man 1D 16 01/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 16 01/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 16 20/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 16 20/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 30 16 20/10/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1M 17 8/18
Inverted Hammer 1M 17 8/18
Hanging Man 1D 17 30/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 17 30/09/2021
Dragonfly Doji 1D 17 30/09/2021
Doji Star Bearish 15 17 20/10/2021 15:45
Bullish doji Star 1M 18 5/18
Hanging Man 1D 18 29/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 18 29/09/2021
Dragonfly Doji 1D 18 29/09/2021
Tri-Star Bullish 30 18 20/10/2021 13:30
Belt Hold Bullish 15 18 20/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 15 18 20/10/2021 15:00
Hanging Man 1D 19 28/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 19 28/09/2021
Dragonfly Doji 1D 19 28/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 19 14/10/2021 06:00
Engulfing Bearish 5H 19 14/10/2021 06:00
Tri-Star Bearish 15 19 20/10/2021 14:45
Dragonfly Doji 1W 20 11/08/2019
Hanging Man 1D 20 27/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 20 27/09/2021
Dragonfly Doji 1D 20 27/09/2021
Tri-Star Bullish 15 20 20/10/2021 13:30
Bullish doji Star 1W 21 04/08/2019
Dragonfly Doji 1D 21 24/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 21 24/09/2021
Hanging Man 1D 21 24/09/2021
Tri-Star Bearish 15 21 20/10/2021 13:15
Abandoned Baby Bearish 1W 22 28/07/2019
Engulfing Bearish 1W 22 28/07/2019
Evening Doji Star 1W 22 28/07/2019
Evening Star 1W 22 28/07/2019
Hanging Man 1D 22 23/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 22 23/09/2021
Dragonfly Doji 1D 22 23/09/2021
Doji Star Bearish 1M 23 12/17
Doji Star Bearish 1W 23 21/07/2019
Gravestone Doji 1W 23 21/07/2019
Dragonfly Bearish 1D 23 22/09/2021
Dragonfly Doji 1D 23 22/09/2021
Hanging Man 1D 23 22/09/2021
Doji Star Bearish 1D 23 22/09/2021
Belt Hold Bullish 1W 24 14/07/2019
Bullish Engulfing 1W 24 14/07/2019
Belt Hold Bullish 1D 24 21/09/2021
Hanging Man 1D 25 20/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 25 20/09/2021
Dragonfly Doji 1D 25 20/09/2021
Inverted Hammer 1M 26 9/17
Hanging Man 1D 26 17/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 26 17/09/2021
Dragonfly Doji 1D 26 17/09/2021
Tri-Star Bearish 5H 26 11/10/2021 13:00
Dragonfly Doji 5H 26 11/10/2021 13:00
Hanging Man 1D 27 16/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 27 16/09/2021
Dragonfly Doji 1D 27 16/09/2021
Bullish Engulfing 1M 28 7/17
Hanging Man 1D 28 15/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 28 15/09/2021
Dragonfly Doji 1D 28 15/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 28 11/10/2021 03:00
Hanging Man 1D 29 14/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 29 14/09/2021
Dragonfly Doji 1D 29 14/09/2021
Doji Star Bearish 1D 30 13/09/2021
Hanging Man 1D 30 13/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 30 13/09/2021
Dragonfly Doji 1D 30 13/09/2021
Engulfing Bearish 1M 31 4/17
Belt Hold Bullish 1D 31 10/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 31 08/10/2021 05:00
Engulfing Bearish 5H 31 08/10/2021 05:00
Dragonfly Doji 1D 32 09/09/2021
Dragonfly Doji 1D 33 08/09/2021
Dragonfly Doji 1D 34 07/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 34 07/10/2021 04:00
Dragonfly Doji 1D 35 06/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 35 06/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 5H 36 06/10/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1M 37 9/16
Bullish Engulfing 1M 37 9/16
Belt Hold Bearish 1D 37 02/09/2021
Engulfing Bearish 1D 37 02/09/2021
Hanging Man 1D 38 01/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 38 01/09/2021
Dragonfly Doji 1D 38 01/09/2021
Gravestone Doji 1D 39 31/08/2021
Engulfing Bearish 5H 39 05/10/2021 07:00
Belt Hold Bearish 5H 39 05/10/2021 07:00
Bullish doji Star 1D 40 30/08/2021
Harami Bullish 1D 40 30/08/2021
Harami Cross 1D 40 30/08/2021
Bullish Engulfing 1M 41 5/16
Morning Doji Star 1M 41 5/16
Bullish doji Star 1M 42 4/16
Dragonfly Doji 1D 42 26/08/2021
Dragonfly Doji 1D 43 25/08/2021
Tri-Star Bullish 5H 43 01/10/2021 13:00
Bullish doji Star 1D 45 23/08/2021
Harami Bullish 1D 45 23/08/2021
Harami Cross 1D 45 23/08/2021
Tri-Star Bullish 30 45 18/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1D 46 20/08/2021
Tri-Star Bearish 30 46 18/10/2021 09:30
Bullish Engulfing 1D 47 19/08/2021
Three Inside Up 1D 47 19/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 47 30/09/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 47 30/09/2021 07:00
Harami Bullish 1D 48 18/08/2021
Harami Cross 1D 48 18/08/2021
Belt Hold Bullish 1W 49 23/09/2018
Belt Hold Bearish 1D 49 17/08/2021
Engulfing Bearish 1D 49 17/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 49 29/09/2021 06:00
Homing Pigeon 5H 49 29/09/2021 06:00
Hanging Man 1D 50 16/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 50 16/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 50 28/09/2021 15:00
Engulfing Bearish 5H 50 28/09/2021 15:00
Dragonfly Doji 1D 51 13/08/2021
Hanging Man 1D 51 13/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 51 13/08/2021
Doji Star Bearish 1D 51 13/08/2021
Tri-Star Bullish 15 51 18/10/2021 10:15
Belt Hold Bearish 5H 52 28/09/2021 05:00
Engulfing Bearish 5H 52 28/09/2021 05:00
Tri-Star Bearish 15 52 18/10/2021 09:45
Abandoned Baby Bullish 1W 53 26/08/2018
Belt Hold Bullish 1W 53 26/08/2018
Belt Hold Bearish 1D 53 11/08/2021
Belt Hold Bearish 1H 53 14/10/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 53 14/10/2021 10:00
Bullish Engulfing 1D 54 10/08/2021
Belt Hold Bullish 1W 56 05/08/2018
Dragonfly Doji 1D 56 05/08/2021
Dragonfly Doji 1W 57 06/05/2018
Dragonfly Doji 1D 57 04/08/2021
Belt Hold Bullish 1W 58 29/04/2018
Dragonfly Doji 1D 58 03/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 58 24/09/2021 06:00
Engulfing Bearish 5H 58 24/09/2021 06:00
Bullish doji Star 1D 59 02/08/2021
Dragonfly Doji 1D 59 02/08/2021
Harami Bullish 1D 59 02/08/2021
Harami Cross 1D 59 02/08/2021
Bullish doji Star 1W 60 15/04/2018
Belt Hold Bearish 1D 60 30/07/2021
Engulfing Bearish 1D 60 30/07/2021
Hanging Man 1D 61 29/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 61 29/07/2021
Belt Hold Bullish 1M 62 5/14
Dragonfly Bearish 1D 62 28/07/2021
Hanging Man 1D 62 28/07/2021
Hanging Man 5H 62 22/09/2021 14:00
Dragonfly Bearish 5H 62 22/09/2021 14:00
Dragonfly Doji 5H 62 22/09/2021 14:00
Doji Star Bearish 1D 63 27/07/2021
Hanging Man 1D 63 27/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 63 27/07/2021
Dragonfly Doji 1D 63 27/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 64 22/09/2021 04:00
Abandoned Baby Bullish 1W 65 11/03/2018
Bullish Engulfing 1W 65 11/03/2018
Hanging Man 1D 65 23/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 65 23/07/2021
Tri-Star Bearish 5H 65 21/09/2021 13:00
Bullish doji Star 1W 66 04/03/2018
Dragonfly Bearish 1D 66 22/07/2021
Hanging Man 1D 66 22/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 66 21/09/2021 08:00
Hanging Man 1D 67 21/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 67 21/07/2021
Dragonfly Doji 1D 67 21/07/2021
Bullish Engulfing 1W 68 18/02/2018
Hanging Man 1D 68 19/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 68 19/07/2021
Dragonfly Doji 1D 68 19/07/2021
Bullish doji Star 1W 69 11/02/2018
Doji Star Bearish 1D 69 16/07/2021
Hanging Man 1D 69 16/07/2021
Dragonfly Bearish 1D 69 16/07/2021
Dragonfly Doji 1D 69 16/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 69 20/09/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 69 20/09/2021 07:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận HLEC

Viết cảm nghĩ của bạn về Hoe Leong Corporation Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email