Công ty Cổ phần HBI (HBI)

Hà Nội
28,000
0(0.00%)
  • Khối lượng:
    0
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    28,000 - 28,000

Dữ liệu Lịch sử HBI

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/04/2016 - 10/08/2022
28,00028,00028,00028,000+7.69%
26,00026,00026,00026,00010.00K+14.04%
22,80022,00022,80022,0001.40K+13.43%
20,10020,00020,10020,00016.00K+11.67%
18,00018,00018,00018,00085.00K+26.76%
14,20014,20014,20014,2000.10K-49.29%
Cao nhất: 28,000Thấp nhất: 14,200Chênh lệch: 13,800Trung bình: 21,517% Thay đổi: 0