CTCP In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội (TPH)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
14,100.0
0.0(0.00%)
Đóng cửa
Tỷ Suất Cổ Tức Cao
Biên độ ngày
14,100.014,100.0
Biên độ 52 tuần
9,800.016,200.0
Giá Mua/Bán
-
Giá đ.cửa hôm trước
14,600
Giá mở cửa
14,100
Biên độ ngày
14,100-14,100
Biên độ 52 tuần
9,800-16,200
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
171
Thay đổi 1 năm
8.46%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
2,095,985
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về TPH?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc

Hồ sơ Công ty CTCP In Sách giáo khoa tại T.P Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN IN SÁCH GIÁO KHOA TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI là công ty cung cấp các dịch vụ in có trụ sở tại Việt Nam. Công ty cung cấp dịch vụ in cho các nhà xuất bản sách giáo khoa, sách tham khảo, báo và tạp chí định kỳ. Công ty cũng in nhãn mác và bao bì. Bên cạnh đó, Công ty sản xuất và kinh doanh văn phòng phẩm như sổ, giấy viết và sổ tay. Ngoài ra, Công ty nhập khẩu và xuất khẩu vật tư và thiết bị cho ngành in. Tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2012, Công ty là một công ty con của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.