Bit Digital Inc (BTBT)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
3.320
0.000(0.00%)
Đóng cửa
Sau giờ đóng cửa
3.3200.000(0.00%)
Biên độ ngày
3.2353.450
Biên độ 52 tuần
0.5304.795
Giá đ.cửa hôm trước
3.32
Giá mở cửa
3.39
Biên độ ngày
3.235-3.45
Biên độ 52 tuần
0.53-4.795
Khối lượng
7,234,036
KLTB (3 thg)
3,716,502
Thay đổi 1 năm
282.71%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ
90,758,031
Giá trị hợp lý
Mở Khóa
Đường Thanh Toán Cổ Tức
Mở Khóa
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

9.25
CLSK
-0.64%
0.270
GOEV
+5.11%
2.740
CIFR
-1.79%
15.53
MARA
+1.65%
38.38
AFRM
+0.50%
Hôm nay, bạn cảm thấy thế nào về BTBT?
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!
hoặc