Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây nguyên (CTC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
5,300.0 +400.0    +8.16%
10/08 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000CTC6 
 • Khối lượng: 681,741
 • Giá Mua/Bán: 5,200.0 / 5,300.0
 • Biên độ ngày: 4,700.0 - 5,300.0
Tập đoàn Hoàng Kim Tây nguyên 5,300.0 +400.0 +8.16%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Outside Up 1D Hiện tại
Doji Star Bearish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 1H 1 10/08/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 1 10/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 1 10/08/2022 14:00
Three Inside Up 30 1 10/08/2022 14:00
Belt Hold Bearish 15 1 10/08/2022 14:15
Evening Doji Star 1W 2 24/07/2022
Evening Star 1W 2 24/07/2022
Harami Bullish 30 2 10/08/2022 13:30
Harami Cross 30 2 10/08/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 2 10/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 15 2 10/08/2022 14:00
Falling Three Methods 1M 3 5/22
Doji Star Bearish 1W 3 17/07/2022
Deliberation Bearish 1D 3 05/08/2022
Doji Star Bearish 1D 3 05/08/2022
Belt Hold Bullish 5H 3 09/08/2022 05:00
Three Outside Up 1H 3 10/08/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 3 10/08/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 3 10/08/2022 13:00
Upside Gap Three Methods 1M 4 4/22
Belt Hold Bullish 5H 4 08/08/2022 14:00
Harami Cross Bearish 1H 5 09/08/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 5 10/08/2022 10:30
Downside Gap Three Methods 1W 6 26/06/2022
Bullish Engulfing 1W 6 26/06/2022
Separating Lines Bullish 30 6 10/08/2022 10:00
Engulfing Bearish 1M 7 01/22
On Neck Bearish 1W 7 19/06/2022
Bullish Hammer 1W 7 19/06/2022
On Neck Bearish 5H 7 05/08/2022 06:00
Belt Hold Bearish 1H 7 09/08/2022 11:00
Belt Hold Bearish 30 7 10/08/2022 09:30
Belt Hold Bearish 15 7 10/08/2022 11:15
Belt Hold Bullish 30 8 10/08/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 8 10/08/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 9 09/08/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 9 09/08/2022 14:30
Bullish doji Star 1D 10 27/07/2022
Harami Bullish 1D 10 27/07/2022
Harami Cross 1D 10 27/07/2022
Harami Cross Bearish 5H 10 03/08/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 10 08/08/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 10 10/08/2022 10:30
Three Outside Up 1M 11 9/21
Engulfing Bearish 1H 11 08/08/2022 13:00
Doji Star Bearish 30 11 09/08/2022 13:30
Bullish Engulfing 1M 12 8/21
Harami Cross Bearish 1D 12 25/07/2022
Harami Cross Bearish 5H 12 02/08/2022 13:00
Harami Bullish 1H 12 08/08/2022 11:00
Harami Cross 1H 12 08/08/2022 11:00
Doji Star Bearish 15 12 10/08/2022 10:00
Bullish Engulfing 1D 13 22/07/2022
Belt Hold Bearish 1H 13 08/08/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 13 09/08/2022 11:00
Tri-Star Bearish 1D 14 21/07/2022
Separating Lines Bullish 5H 14 01/08/2022 12:00
Belt Hold Bearish 1H 14 08/08/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 14 10/08/2022 09:30
Stick Sandwich 5H 15 01/08/2022 07:00
Three Outside Up 15 15 10/08/2022 09:15
Harami Bullish 1D 16 19/07/2022
Harami Cross 1D 16 19/07/2022
Belt Hold Bullish 5H 16 29/07/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 16 09/08/2022 09:30
Bullish Engulfing 15 16 10/08/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 16 10/08/2022 09:00
Three Black Crows 1W 17 10/04/2022
Belt Hold Bearish 1D 17 18/07/2022
Engulfing Bearish 1H 17 05/08/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 17 09/08/2022 09:00
Harami Cross Bearish 5H 18 28/07/2022 13:00
Bullish doji Star 1H 18 05/08/2022 10:00
Harami Bullish 1H 18 05/08/2022 10:00
Harami Cross 1H 18 05/08/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 18 09/08/2022 14:15
Belt Hold Bullish 30 19 08/08/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 19 09/08/2022 14:00
Harami Cross Bearish 1D 20 13/07/2022
Belt Hold Bullish 1H 20 04/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 20 04/08/2022 14:00
Engulfing Bearish 30 20 08/08/2022 13:30
Dragonfly Doji 1M 21 11/20
Harami Bullish 1H 22 04/08/2022 11:00
Harami Cross 1H 22 04/08/2022 11:00
Harami Cross Bearish 15 22 09/08/2022 13:15
Bullish Engulfing 1D 23 08/07/2022
Dragonfly Doji 1D 24 07/07/2022
Belt Hold Bearish 30 24 08/08/2022 10:00
Stick Sandwich 30 24 08/08/2022 10:00
Belt Hold Bearish 15 24 09/08/2022 11:15
Engulfing Bearish 15 24 09/08/2022 11:15
Evening Doji Star 15 24 09/08/2022 11:15
Evening Star 15 24 09/08/2022 11:15
Harami Cross Bearish 1H 25 03/08/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 25 08/08/2022 09:30
Doji Star Bearish 15 25 09/08/2022 11:00
Belt Hold Bearish 30 26 08/08/2022 09:00
Engulfing Bearish 30 26 08/08/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 26 09/08/2022 10:45
Bullish Engulfing 15 26 09/08/2022 10:45
Three Black Crows 1W 27 23/01/2022
Harami Cross Bearish 1H 27 03/08/2022 11:00
Harami Cross Bearish 15 27 09/08/2022 10:30
Thrusting Bearish 1D 28 01/07/2022
Belt Hold Bullish 15 28 09/08/2022 10:15
Bullish Engulfing 15 28 09/08/2022 10:15
Engulfing Bearish 1W 29 09/01/2022
Engulfing Bearish 1D 29 30/06/2022
Belt Hold Bullish 5H 29 21/07/2022 06:00
Kicking Bearish 1M 30 02/20
Harami Cross Bearish 1D 30 29/06/2022
Harami Cross Bearish 5H 30 20/07/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 30 02/08/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 30 09/08/2022 09:45
Bullish Engulfing 1H 31 02/08/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 31 05/08/2022 11:00
Harami Cross Bearish 1H 32 02/08/2022 11:00
Doji Star Bearish 15 32 09/08/2022 09:15
Separating Lines Bullish 1H 33 02/08/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 33 09/08/2022 09:00
Bullish Hammer 1M 34 10/19
Deliberation Bearish 1D 34 23/06/2022
Harami Bullish 5H 34 18/07/2022 13:00
Harami Cross 5H 34 18/07/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 34 02/08/2022 09:00
Three Outside Down 30 34 05/08/2022 09:30
Belt Hold Bearish 5H 35 18/07/2022 08:00
Separating Lines Bullish 1H 35 01/08/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 35 05/08/2022 09:00
Engulfing Bearish 30 35 05/08/2022 09:00
Evening Star 1W 36 21/11/2021
Evening Doji Star 1W 36 21/11/2021
Engulfing Bearish 1W 36 21/11/2021
Belt Hold Bullish 1D 36 21/06/2022
Belt Hold Bearish 1H 36 01/08/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 36 01/08/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 36 04/08/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 36 08/08/2022 14:00
Harami Bullish 1M 37 4/19
Harami Cross 1M 37 4/19
Deliberation Bearish 1W 37 14/11/2021
Doji Star Bearish 1W 37 14/11/2021
Separating Lines Bullish 5H 38 14/07/2022 14:00
Bullish doji Star 1H 38 01/08/2022 10:00
Harami Bullish 1H 38 01/08/2022 10:00
Harami Cross 1H 38 01/08/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 38 04/08/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 38 08/08/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 38 08/08/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1D 39 16/06/2022
Stick Sandwich 1H 39 01/08/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 40 29/07/2022 14:00
Harami Cross Bearish 5H 42 12/07/2022 12:00
Harami Cross Bearish 1H 42 29/07/2022 11:00
Belt Hold Bullish 5H 43 12/07/2022 07:00
Bullish Engulfing 5H 43 12/07/2022 07:00
Belt Hold Bullish 1H 43 29/07/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 43 29/07/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 43 08/08/2022 10:45
Deliberation Bearish 1W 44 26/09/2021
Doji Star Bearish 1W 44 26/09/2021
Gravestone Doji 1W 44 26/09/2021
Stick Sandwich 1D 44 09/06/2022
Harami Cross Bearish 1H 44 29/07/2022 09:00
Three Outside Down 15 44 08/08/2022 10:30
Bullish Engulfing 1D 45 08/06/2022
Belt Hold Bearish 5H 45 11/07/2022 06:00
Doji Star Bearish 30 45 03/08/2022 14:30
Belt Hold Bearish 15 45 08/08/2022 10:15
Engulfing Bearish 15 45 08/08/2022 10:15
Evening Doji Star 15 45 08/08/2022 10:15
Evening Star 15 45 08/08/2022 10:15
On Neck Bearish 1D 46 07/06/2022
Bullish Hammer 1D 46 07/06/2022
Three Outside Up 5H 46 08/07/2022 13:00
Harami Cross Bearish 1H 46 28/07/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 46 03/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 46 03/08/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 46 08/08/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1M 47 6/18
Deliberation Bearish 1W 47 05/09/2021
Doji Star Bearish 1W 47 05/09/2021
Abandoned Baby Bullish 5H 47 08/07/2022 08:00
Bullish Engulfing 5H 47 08/07/2022 08:00
Harami Cross Bearish 30 47 03/08/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 47 08/08/2022 09:45
Bullish Engulfing 15 47 08/08/2022 09:45
Deliberation Bearish 1M 48 5/18
Doji Star Bearish 1M 48 5/18
Dragonfly Doji 5H 48 07/07/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 48 08/08/2022 09:30
Three Black Crows 1D 49 02/06/2022
Harami Cross Bearish 30 49 03/08/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 49 08/08/2022 09:15
Belt Hold Bullish 1M 50 02/18
Homing Pigeon 1M 51 01/18
Doji Star Bearish 1W 51 08/08/2021
Deliberation Bearish 1W 51 08/08/2021
Three Outside Up 1W 52 01/08/2021
Harami Cross Bearish 30 52 03/08/2022 09:30
Abandoned Baby Bullish 1M 53 11/17
Bullish Engulfing 1W 53 25/07/2021
Morning Doji Star 1W 53 25/07/2021
Three Inside Up 1W 53 25/07/2021
Bullish doji Star 1M 54 10/17
Bullish doji Star 1W 54 18/07/2021
Harami Bullish 1W 54 18/07/2021
Harami Cross 1W 54 18/07/2021
Belt Hold Bullish 1H 55 26/07/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 55 02/08/2022 14:00
Downside Gap Three Methods 5H 56 01/07/2022 11:00
Belt Hold Bullish 5H 56 01/07/2022 11:00
Bullish Engulfing 5H 56 01/07/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 56 02/08/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 56 02/08/2022 13:30
Thrusting Bearish 1M 57 7/17
Engulfing Bearish 1D 57 23/05/2022
Harami Cross Bearish 1H 58 26/07/2022 10:00
Harami Cross Bearish 30 58 02/08/2022 11:00
Harami Cross Bearish 15 58 05/08/2022 11:15
Dragonfly Doji 15 58 05/08/2022 11:15
Belt Hold Bullish 1M 59 5/17
Belt Hold Bullish 1H 59 26/07/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 59 05/08/2022 11:00
Bullish Engulfing 15 59 05/08/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1H 60 25/07/2022 14:00
Bullish doji Star 1W 61 30/05/2021
Harami Bullish 1W 61 30/05/2021
Harami Cross 1W 61 30/05/2021
Three Inside Up 1D 61 17/05/2022
Bullish Engulfing 1D 61 17/05/2022
Belt Hold Bullish 1D 61 17/05/2022
Belt Hold Bearish 30 61 02/08/2022 09:30
Engulfing Bearish 30 61 02/08/2022 09:30
Bullish doji Star 1D 62 16/05/2022
Harami Bullish 1D 62 16/05/2022
Harami Cross 1D 62 16/05/2022
Bullish doji Star 1M 63 01/17
Bullish doji Star 1H 63 25/07/2022 10:00
Harami Bullish 1H 63 25/07/2022 10:00
Harami Cross 1H 63 25/07/2022 10:00
Deliberation Bearish 30 63 01/08/2022 14:30
Doji Star Bearish 30 63 01/08/2022 14:30
Engulfing Bearish 1W 64 09/05/2021
Belt Hold Bearish 5H 64 27/06/2022 12:00
Belt Hold Bullish 30 65 01/08/2022 13:30
Engulfing Bearish 30 66 01/08/2022 13:00
Belt Hold Bearish 30 66 01/08/2022 13:00
Bullish doji Star 15 66 05/08/2022 09:15
Harami Bullish 15 66 05/08/2022 09:15
Harami Cross 15 66 05/08/2022 09:15
Belt Hold Bearish 15 67 05/08/2022 09:00
Engulfing Bearish 15 67 05/08/2022 09:00
Evening Doji Star 15 67 05/08/2022 09:00
Evening Star 15 67 05/08/2022 09:00
Doji Star Bearish 1H 68 22/07/2022 10:00
Gravestone Doji 1H 68 22/07/2022 10:00
Doji Star Bearish 15 68 04/08/2022 14:45
Belt Hold Bearish 1M 69 5/16
Dark Cloud Cover 1M 69 5/16
Belt Hold Bearish 5H 69 23/06/2022 08:00
Harami Cross Bearish 30 69 01/08/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 69 04/08/2022 14:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CTC

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây nguyên
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email