Orange SA (0OQV)

10.12
-0.01(-0.13%)
  • Khối lượng:
    1,904,449
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    10.12 - 10.12
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Dữ liệu Lịch sử 0OQV

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
13/07/2022 - 13/08/2022
10.1210.0912.1210.061.90M-0.10%
10.1310.1610.1910.071.53M+0.10%
10.1210.1810.2910.093.06M-0.59%
10.1810.0110.2310.008.25M+0.79%
10.1010.1410.1510.032.22M0.00%
10.109.9610.119.911.90M+1.71%
9.939.9510.019.802.82M-0.20%
9.9510.0510.059.923.79M-1.39%
10.099.9810.169.973.20M+1.31%
9.969.9710.129.953.19M-0.70%
10.039.9510.069.883.64M+1.42%
9.8910.1610.169.734.81M-2.37%
10.1310.2110.2110.0915.60M-0.98%
10.2310.2110.2310.0712.50M-0.29%
10.2610.1410.3210.108.27M+1.58%
10.1010.2710.3010.092.91M-1.56%
10.2610.3810.4110.201.97M-1.16%
10.3810.5210.5710.353.24M-1.98%
10.5910.4710.6010.461.27M+0.95%
10.4910.5510.6010.493.05M-0.85%
10.5810.5310.6110.511.29M+0.28%
10.5510.7210.7210.431.66M-1.68%
10.7310.7210.7610.551.11M-0.37%
Cao nhất: 12.12Thấp nhất: 9.73Chênh lệch: 2.39Trung bình: 10.21% Thay đổi: -6.04