Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FTS)

Ho Chi Minh
18,050.0
+1,150.0(+6.80%)
 • Khối lượng:
  1,769,900
 • Giá Mua/Bán:
  0.0/0.0
 • Biên độ ngày:
  17,500.0 - 18,050.0
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Chứng khoán FPT đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử FTS

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/10/2022 - 28/11/2022
18,050.017,850.018,050.017,500.01.77M+6.80%
16,900.016,350.016,900.016,000.01.60M+6.96%
15,800.014,900.015,800.014,550.01.79M+3.61%
15,250.016,350.016,700.015,250.01.40M-6.73%
16,350.016,200.017,450.015,800.02.17M0.00%
16,350.016,500.017,150.016,300.01.57M+1.24%
16,150.015,400.016,150.014,750.01.75M+6.95%
15,100.014,900.015,100.014,700.0806.80K+6.71%
14,150.012,350.014,150.012,350.04.01M+6.79%
13,250.013,250.013,700.013,250.01.93M-6.69%
14,200.014,300.014,900.014,200.0779.20K-6.89%
15,250.015,300.016,500.015,250.02.00M-6.73%
16,350.016,900.017,350.016,350.0906.80K-6.84%
17,550.019,750.019,750.017,550.01.03M-6.90%
18,850.018,850.019,750.018,850.01.33M-6.91%
20,250.021,650.021,650.020,250.0496.50K-6.90%
21,750.023,000.023,050.021,750.0854.40K-6.85%
23,350.023,650.024,250.023,100.0687.50K-4.30%
24,400.024,300.024,900.024,000.0349.60K+0.62%
24,250.025,000.025,200.024,250.0591.50K-0.21%
24,300.024,500.025,100.022,650.0510.00K+0.21%
24,250.025,700.026,050.024,250.0437.20K-3.19%
Cao nhất: 26,050.0Thấp nhất: 12,350.0Chênh lệch: 13,700.0Trung bình: 18,277.3% Thay đổi: -27.9
 • có khi đánh lên 100k để bán giấy
  0
  • có khi đánh lên 100k để bán giấy
   0