Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (TBD)

Hà Nội
88,400
+1,400(+1.61%)
  • Khối lượng:
    100
  • Giá Mua/Bán:
    72,500/80,000
  • Biên độ ngày:
    88,400 - 88,400

Bình luận TBD

Bạn cảm thấy thế nào về Thiết bị Điện Đông Anh?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)