Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
12,050.0 -450.0    -3.60%
14:45:22 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000DTT8 
 • Khối lượng: 100
 • Giá Mua/Bán: 12,000.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 12,050.0 - 12,050.0
Kỹ nghệ Đô Thành 12,050.0 -450.0 -3.60%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1W Hiện tại
Tri-Star Bullish 1D Hiện tại
Tri-Star Bullish 5H Hiện tại
Tri-Star Bullish 1H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 30 3 25/05/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1M 4 01/22
Three Outside Up 1M 5 12/21
Dragonfly Doji 1W 5 17/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 5 05/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 5H 5 05/05/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 5 25/05/2022 10:15
Bullish Engulfing 1M 6 11/21
Thrusting Bearish 1W 6 10/04/2022
Harami Cross Bearish 1D 6 04/05/2022
Tri-Star Bullish 30 6 13/05/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1W 7 03/04/2022
Engulfing Bearish 1W 7 03/04/2022
Three Inside Up 1D 7 28/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 7 05/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 7 05/05/2022 14:00
Harami Bullish 1D 8 26/04/2022
Harami Cross 1D 8 26/04/2022
Harami Cross Bearish 5H 8 04/05/2022 08:00
Harami Cross Bearish 30 8 05/05/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 8 13/05/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1D 9 25/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 9 05/05/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 9 05/05/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 9 05/05/2022 14:00
Bullish Hammer 1W 11 27/02/2022
Belt Hold Bullish 1D 11 21/04/2022
Bullish Engulfing 1D 11 21/04/2022
Harami Cross Bearish 15 11 05/05/2022 14:30
Harami Bullish 5H 12 25/04/2022 14:00
Harami Cross 5H 12 25/04/2022 14:00
Harami Cross Bearish 1D 13 19/04/2022
Three Outside Up 1D 14 15/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 14 28/04/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 14 28/04/2022 13:00
Bullish Engulfing 1D 15 14/04/2022
Tri-Star Bearish 1H 15 28/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 15 05/05/2022 11:00
Belt Hold Bullish 5H 16 21/04/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 16 21/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 16 05/05/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1D 17 12/04/2022
Doji Star Bearish 30 17 28/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 18 28/04/2022 13:30
Belt Hold Bullish 30 18 28/04/2022 13:30
Tri-Star Bearish 5H 19 19/04/2022 08:00
Harami Bullish 1H 19 25/04/2022 13:00
Harami Cross 1H 19 25/04/2022 13:00
Doji Star Bearish 1D 20 04/04/2022
Belt Hold Bearish 1H 20 25/04/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 20 28/04/2022 09:30
Tri-Star Bearish 30 21 28/04/2022 09:00
Doji Star Bearish 1D 22 24/03/2022
Belt Hold Bullish 5H 22 14/04/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 22 14/04/2022 13:00
Three Inside Up 1W 23 07/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 24 21/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 24 21/04/2022 14:00
Doji Star Bearish 1D 25 07/03/2022
Harami Bullish 30 25 25/04/2022 13:00
Harami Cross 30 25 25/04/2022 13:00
Harami Bullish 1W 26 10/10/2021
Harami Cross 1W 26 10/10/2021
Three Inside Up 1D 26 03/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 26 21/04/2022 11:00
Belt Hold Bearish 30 26 25/04/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1W 27 03/10/2021
Engulfing Bearish 1W 27 03/10/2021
Harami Bullish 1D 27 01/03/2022
Harami Cross 1D 27 01/03/2022
Tri-Star Bullish 15 27 28/04/2022 09:30
Belt Hold Bearish 1M 28 01/20
Engulfing Bearish 1M 28 01/20
Hanging Man 1W 28 26/09/2021
Dragonfly Bearish 1W 28 26/09/2021
Dragonfly Doji 1W 28 26/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 28 08/04/2022 07:00
Doji Star Bearish 1M 29 12/19
Belt Hold Bullish 1D 29 25/02/2022
Tri-Star Bearish 5H 29 07/04/2022 06:00
Tri-Star Bearish 30 30 22/04/2022 09:30
Belt Hold Bearish 1D 31 18/02/2022
Engulfing Bearish 1D 31 18/02/2022
Doji Star Bearish 5H 31 04/04/2022 08:00
Three Outside Up 5H 31 04/04/2022 08:00
Tri-Star Bearish 1H 31 19/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1M 32 9/19
Tri-Star Bearish 5H 33 28/03/2022 06:00
Harami Cross 15 33 25/04/2022 13:00
Harami Bullish 15 33 25/04/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 34 25/04/2022 11:15
Engulfing Bearish 15 34 25/04/2022 11:15
Belt Hold Bearish 1M 35 6/19
Doji Star Bearish 5H 35 24/03/2022 07:00
Belt Hold Bullish 1H 35 14/04/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 35 14/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 36 20/04/2022 14:30
Tri-Star Bearish 5H 37 22/03/2022 10:00
Harami Cross 1H 37 14/04/2022 11:00
Harami Bullish 1H 37 14/04/2022 11:00
Bullish doji Star 1H 37 14/04/2022 11:00
Gravestone Doji 1W 38 16/05/2021
Gravestone Doji 1W 39 02/05/2021
Tri-Star Bearish 1D 39 27/01/2022
Doji Star Bearish 5H 39 07/03/2022 05:00
Tri-Star Bearish 1H 39 13/04/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 40 19/04/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 40 22/04/2022 09:45
Deliberation Bearish 5H 41 01/03/2022 14:00
Harami Cross Bearish 1W 42 14/03/2021
Harami Cross 1D 42 05/01/2022
Harami Bullish 1D 42 05/01/2022
Bullish Hammer 1M 43 10/18
Belt Hold Bearish 1D 43 04/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 43 28/02/2022 13:00
Belt Hold Bullish 5H 45 25/02/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 45 25/02/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 45 08/04/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 45 08/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1D 46 03/12/2021
Harami Bullish 5H 47 22/02/2022 12:00
Harami Cross 5H 47 22/02/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 47 07/04/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 47 21/04/2022 10:15
Doji Star Bearish 1D 48 30/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 49 18/02/2022 13:00
Bullish doji Star 30 49 14/04/2022 10:30
Harami Bullish 30 49 14/04/2022 10:30
Harami Cross 30 49 14/04/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 49 20/04/2022 14:45
Tri-Star Bearish 15 50 20/04/2022 14:30
Doji Star Bearish 1W 51 01/11/2020
Tri-Star Bearish 30 51 13/04/2022 13:00
Dragonfly Bearish 1W 53 18/10/2020
Doji Star Bearish 1W 53 18/10/2020
Hanging Man 1W 53 18/10/2020
Deliberation Bearish 1W 53 18/10/2020
Tri-Star Bullish 5H 53 16/02/2022 06:00
Harami Bullish 1M 54 11/17
Harami Cross 1M 54 11/17
Tri-Star Bearish 1H 54 28/03/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1M 55 10/17
Tri-Star Bullish 5H 55 14/02/2022 14:00
Hanging Man 1D 56 12/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 56 12/11/2021
Harami Cross 1D 57 09/11/2021
Harami Bullish 1D 57 09/11/2021
Bullish doji Star 1D 57 09/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 57 11/02/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 57 19/04/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 58 08/04/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 58 08/04/2022 10:00
Dragonfly Doji 1W 59 06/09/2020
Tri-Star Bullish 30 59 08/04/2022 09:30
Belt Hold Bearish 1M 60 5/17
Engulfing Bearish 1M 60 5/17
Upside Gap Three Methods 1M 60 5/17
Belt Hold Bullish 1W 60 30/08/2020
Evening Doji Star 1W 61 16/08/2020
Evening Star 1W 61 16/08/2020
Tri-Star Bearish 1D 61 28/10/2021
Tri-Star Bearish 5H 61 27/01/2022 06:00
Doji Star Bearish 1H 61 23/03/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 61 07/04/2022 10:30
Tri-Star Bearish 15 61 15/04/2022 10:45
Doji Star Bearish 1W 62 09/08/2020
Belt Hold Bullish 1M 63 02/17
Tri-Star Bullish 1W 64 12/07/2020
Tri-Star Bullish 1H 64 22/03/2022 13:00
Harami Bullish 5H 65 05/01/2022 09:00
Harami Cross 5H 65 05/01/2022 09:00
Tri-Star Bearish 1H 65 22/03/2022 10:00
Bullish doji Star 1W 66 21/06/2020
Belt Hold Bearish 5H 66 04/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 5H 66 04/01/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1D 68 05/10/2021
Tri-Star Bullish 30 68 28/03/2022 10:30
Doji Star Bearish 1H 69 07/03/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 69 28/03/2022 09:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận DTT

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email