Dialog Group Bhd (DIAL)

Kuala Lumpur
2.03
+0.03(+1.50%)
  • Khối lượng:
    2,319,900
  • Giá Mua/Bán:
    2.03/2.05
  • Biên độ ngày:
    2.01 - 2.06

Dữ liệu Lịch sử DIAL

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/09/2022 - 06/10/2022
2.032.012.062.012.32M+1.50%
2.002.002.042.005.89M+1.01%
1.981.962.001.963.67M+2.06%
1.941.981.981.926.14M-2.51%
1.992.012.031.988.18M-1.49%
2.022.022.042.009.14M+1.00%
2.002.132.152.0010.42M-6.10%
2.132.152.192.133.78M-0.93%
2.152.152.182.114.26M0.00%
2.152.182.212.152.35M-1.38%
2.182.142.202.112.35M+0.93%
2.162.232.242.155.67M-4.00%
2.252.242.282.242.63M+0.45%
2.242.282.292.205.04M-2.18%
2.292.212.292.217.44M+4.09%
2.202.262.262.202.36M-3.93%
2.292.262.292.241.44M+1.33%
2.262.252.272.23930.80K+1.35%
2.232.222.252.22608.00K+0.45%
2.222.202.242.202.07M+0.45%
2.212.232.262.184.68M-1.78%
2.252.252.292.234.47M+0.45%
Cao nhất: 2.29Thấp nhất: 1.92Chênh lệch: 0.37Trung bình: 2.14% Thay đổi: -9.38