Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam (CRC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
6,230.0 -300.0    -4.59%
10:45:35 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000CRC0 
 • Khối lượng: 300,500
 • Giá Mua/Bán: 6,180.0 / 6,230.0
 • Biên độ ngày: 6,080.0 - 6,490.0
Create Capital Việt Nam 6,230.0 -300.0 -4.59%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Hammer 1W 1 19/06/2022
Bullish Engulfing 5H 1 30/06/2022 10:00
Harami Bullish 1M 5 02/22
Inverted Hammer 1M 5 02/22
Abandoned Baby Bullish 5H 5 28/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 5 28/06/2022 13:00
Morning Doji Star 5H 5 28/06/2022 13:00
On Neck Bearish 1H 5 30/06/2022 10:00
Bullish Hammer 1H 5 30/06/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 6 15/05/2022
Three Outside Up 1D 6 23/06/2022
Bullish doji Star 5H 6 28/06/2022 08:00
Engulfing Bearish 1M 7 12/21
Evening Doji Star 1M 7 12/21
Abandoned Baby Bullish 1D 7 22/06/2022
Belt Hold Bullish 1D 7 22/06/2022
Bullish Engulfing 1D 7 22/06/2022
Homing Pigeon 5H 7 27/06/2022 12:00
Homing Pigeon 1H 7 29/06/2022 14:00
Doji Star Bearish 1M 8 11/21
Bullish doji Star 1D 8 21/06/2022
Deliberation Bearish 15 8 30/06/2022 14:45
Doji Star Bearish 15 8 30/06/2022 14:45
Bullish Hammer 1W 9 24/04/2022
Three Black Crows 1H 9 29/06/2022 11:00
Bullish Hammer 30 9 30/06/2022 10:30
Belt Hold Bullish 1D 10 17/06/2022
Inverted Hammer 1D 10 17/06/2022
Bullish Engulfing 1M 11 8/21
Belt Hold Bearish 1H 11 29/06/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 11 30/06/2022 14:00
Upside Gap Three Methods 1W 13 27/03/2022
Belt Hold Bullish 1D 13 14/06/2022
Inverted Hammer 1D 13 14/06/2022
Three Outside Up 5H 13 22/06/2022 12:00
Three Outside Down 1D 14 13/06/2022
Bullish Engulfing 5H 14 22/06/2022 07:00
Belt Hold Bullish 15 14 30/06/2022 13:15
Belt Hold Bearish 1D 15 10/06/2022
Engulfing Bearish 1D 15 10/06/2022
Belt Hold Bullish 30 15 29/06/2022 13:30
Three Outside Up 1M 16 3/21
Bullish Engulfing 1M 17 02/21
Doji Star Bearish 1D 17 08/06/2022
Inverted Hammer 5H 17 20/06/2022 10:00
Separating Lines Bullish 1D 18 07/06/2022
Three Black Crows 30 18 29/06/2022 10:30
Engulfing Bearish 1M 19 12/20
Three Outside Down 30 19 29/06/2022 10:00
Dragonfly Doji 15 19 30/06/2022 10:30
Belt Hold Bullish 5H 20 17/06/2022 07:00
Bullish doji Star 5H 20 17/06/2022 07:00
Belt Hold Bearish 30 20 29/06/2022 09:30
Engulfing Bearish 30 20 29/06/2022 09:30
Evening Doji Star 30 20 29/06/2022 09:30
Evening Star 30 20 29/06/2022 09:30
Deliberation Bearish 30 21 29/06/2022 09:00
Doji Star Bearish 30 21 29/06/2022 09:00
Advance Block Bearish 1M 22 9/20
Three Outside Down 1W 22 16/01/2022
Falling Three Methods 1W 22 16/01/2022
Downside Gap Three Methods 5H 22 16/06/2022 06:00
Belt Hold Bullish 15 22 30/06/2022 09:45
Engulfing Bearish 1W 23 09/01/2022
Three Inside Up 1H 23 24/06/2022 13:00
Harami Bullish 1H 24 24/06/2022 11:00
Harami Cross 1H 24 24/06/2022 11:00
Engulfing Bearish 1H 25 24/06/2022 10:00
Harami Cross Bearish 15 26 29/06/2022 14:30
Harami Bullish 1M 27 4/20
Harami Cross 5H 27 13/06/2022 13:00
Harami Bullish 5H 27 13/06/2022 13:00
Bullish doji Star 5H 27 13/06/2022 13:00
Three Inside Up 1H 27 23/06/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1H 27 23/06/2022 14:00
Three Black Crows 5H 28 13/06/2022 08:00
Inverted Hammer 5H 28 13/06/2022 08:00
Harami Cross 1H 28 23/06/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 28 29/06/2022 14:00
Dark Cloud Cover 15 28 29/06/2022 14:00
Homing Pigeon 30 29 28/06/2022 09:30
Three Outside Up 15 29 29/06/2022 13:45
Belt Hold Bearish 5H 30 10/06/2022 05:00
Morning Star 15 30 29/06/2022 13:30
Three Inside Up 15 30 29/06/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 30 29/06/2022 13:30
Morning Doji Star 15 30 29/06/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 30 29/06/2022 13:30
Bullish doji Star 1M 31 12/19
Belt Hold Bullish 1H 31 23/06/2022 09:00
Bullish Engulfing 1H 31 23/06/2022 09:00
Bullish doji Star 15 31 29/06/2022 13:15
Harami Bullish 15 31 29/06/2022 13:15
Harami Cross 15 31 29/06/2022 13:15
Belt Hold Bearish 1D 32 18/05/2022
Deliberation Bearish 1H 32 22/06/2022 14:00
Doji Star Bearish 1H 32 22/06/2022 14:00
Harami Bullish 1M 33 10/19
Doji Star Bearish 1W 33 31/10/2021
Evening Doji Star 1M 34 9/19
Belt Hold Bullish 1D 34 16/05/2022
Harami Bullish 15 34 29/06/2022 11:00
Harami Cross 15 34 29/06/2022 11:00
Inverted Hammer 1D 35 13/05/2022
Shooting Star 5H 36 07/06/2022 07:00
Inverted Hammer 5H 36 07/06/2022 07:00
Bullish Engulfing 1H 36 22/06/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1W 37 03/10/2021
Falling Three Methods 1H 37 21/06/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 30 37 27/06/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 37 27/06/2022 10:00
Homing Pigeon 15 37 29/06/2022 10:15
Three Outside Down 1M 38 5/19
Belt Hold Bullish 1D 38 10/05/2022
Bullish doji Star 30 38 27/06/2022 09:30
Three Inside Down 1W 39 19/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 39 09/05/2022
Bullish Hammer 5H 39 03/06/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 39 29/06/2022 09:45
Belt Hold Bullish 1D 40 06/05/2022
Belt Hold Bearish 15 40 29/06/2022 09:30
Engulfing Bearish 15 40 29/06/2022 09:30
Three Outside Down 1D 41 05/05/2022
Bullish doji Star 30 41 24/06/2022 14:00
Engulfing Bearish 1D 42 04/05/2022
Belt Hold Bearish 30 42 24/06/2022 13:30
Engulfing Bearish 30 42 24/06/2022 13:30
Belt Hold Bullish 1H 43 20/06/2022 13:00
Deliberation Bearish 15 43 28/06/2022 14:45
Doji Star Bearish 15 43 28/06/2022 14:45
Bullish doji Star 1H 45 20/06/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 46 20/06/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 46 20/06/2022 09:00
Three Outside Up 1H 47 17/06/2022 14:00
Abandoned Baby Bullish 1D 48 22/04/2022
Bullish Engulfing 1D 48 22/04/2022
Belt Hold Bullish 1H 48 17/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 48 17/06/2022 13:00
Bullish doji Star 1D 49 21/04/2022
Belt Hold Bearish 30 49 23/06/2022 14:30
Harami Cross Bearish 15 49 28/06/2022 13:15
Falling Three Methods 1W 50 04/07/2021
Inverted Hammer 30 50 23/06/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 51 17/06/2022 09:00
Bullish doji Star 1H 51 17/06/2022 09:00
Belt Hold Bullish 30 51 23/06/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 51 23/06/2022 13:30
Three Outside Up 15 52 28/06/2022 11:00
Three Inside Up 15 53 28/06/2022 10:45
Harami Bullish 15 54 28/06/2022 10:30
Harami Cross 15 54 28/06/2022 10:30
Bullish Hammer 1D 55 13/04/2022
Falling Three Methods 1W 56 23/05/2021
Engulfing Bearish 1D 56 12/04/2022
Inverted Hammer 1H 56 16/06/2022 09:00
Doji Star Bearish 30 56 23/06/2022 09:30
Three Outside Up 30 56 23/06/2022 09:30
Doji Star Bearish 15 56 28/06/2022 10:00
Bullish Hammer 1W 57 16/05/2021
Separating Lines Bullish 1D 57 08/04/2022
Downside Gap Three Methods 1H 57 15/06/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 57 15/06/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 57 15/06/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 57 23/06/2022 09:00
Bullish Engulfing 30 57 23/06/2022 09:00
Doji Star Bearish 5H 58 23/05/2022 07:00
Homing Pigeon 15 58 28/06/2022 09:30
Harami Bullish 1D 59 06/04/2022
Harami Cross 1D 59 06/04/2022
Deliberation Bearish 30 59 22/06/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 59 22/06/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 60 28/06/2022 09:00
Three Outside Up 30 61 22/06/2022 13:00
Belt Hold Bearish 5H 64 18/05/2022 07:00
Belt Hold Bullish 15 64 27/06/2022 14:00
Bullish Engulfing 15 64 27/06/2022 14:00
Inverted Hammer 1D 65 29/03/2022
Three Outside Up 5H 65 17/05/2022 11:00
Bullish Engulfing 5H 66 17/05/2022 06:00
Belt Hold Bullish 5H 66 17/05/2022 06:00
Belt Hold Bullish 1H 66 14/06/2022 09:00
Inverted Hammer 1H 66 14/06/2022 09:00
Advance Block Bearish 1W 67 07/03/2021
Tri-Star Bullish 1H 67 13/06/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 67 21/06/2022 14:30
Bullish doji Star 5H 68 16/05/2022 05:00
Harami Bullish 5H 68 16/05/2022 05:00
Harami Cross 5H 68 16/05/2022 05:00
Stick Sandwich 30 68 21/06/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 69 21/06/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 69 21/06/2022 13:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CRC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Create Capital Việt Nam
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email