CCC SA (CCCP)

Warsaw
Tiền tệ tính theo PLN
Miễn trừ Trách nhiệm
36.86
+0.77
(+2.13%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
36.08
37.32
Biên độ 52 tuần
32.74
61.90
Khối lượng
195,162
Giá đ.cửa hôm trước
36.09
Giá mở cửa
36.47
Biên độ ngày
36.08-37.32
Biên độ 52 tuần
32.74-61.9
Khối lượng
195,162
KLTB (3 thg)
240,055
Thay đổi 1 năm
-41.41%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
54,868,000
Nhà Phân Tích
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh

Mọi Người Cũng Xem

Phân tích CCC SA