Bolsas y Mercados Argentinos SA (BYMA)

Buenos Aires
204.00
+3.75(+1.87%)
  • Khối lượng:
    605
  • Giá Mua/Bán:
    200.25/204.00
  • Biên độ ngày:
    200.00 - 204.00

Dữ liệu Lịch sử BYMA

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 09/08/2022
204.00200.25204.00200.250.61K+2.00%
200.00200.25206.00192.5099.16K-0.99%
202.00198.00202.00194.00234.86K+3.06%
196.00199.50203.00196.00232.87K+0.51%
195.00193.00198.00191.50165.84K+1.56%
192.00200.00205.25192.00267.90K-1.54%
195.00220.00220.00195.00207.30K-7.58%
211.00222.00234.00210.00296.60K-3.21%
218.00230.00240.00210.00240.74K-1.80%
222.00204.00238.00201.75300.60K+6.86%
207.75206.00215.00205.00215.84K+0.97%
205.75199.00209.00199.00101.26K+3.39%
199.00183.50199.00181.00183.57K+8.45%
183.50175.50185.00174.00131.68K+4.56%
175.50176.00179.00173.5084.37K-0.28%
176.00179.00179.75175.00168.26K+0.57%
175.00175.00183.00170.25141.73K-1.69%
178.00170.00178.50170.00123.54K+4.71%
170.00160.00174.25158.0093.25K+5.59%
161.00171.00171.00160.00168.77K-5.85%
171.00177.75178.00167.50147.85K-5.00%
180.00189.00190.00176.00231.88K-3.23%
Cao nhất: 240.00Thấp nhất: 158.00Chênh lệch: 82.00Trung bình: 191.70% Thay đổi: 9.68