Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Binh Thuan Books and Equipment JSC (BST)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
16,100.0 0.0    0.00%
27/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000BST4 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 14,700.0 / 16,200.0
 • Biên độ ngày: 16,100.0 - 16,100.0
Binh Thuan Books and Equipment JSC 16,100.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Hammer 1W Hiện tại
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Bullish Engulfing 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Tri-Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 30 2 25/01/2022 09:30
Tri-Star Bullish 15 2 25/01/2022 09:30
Belt Hold Bearish 1W 4 26/12/2021
Engulfing Bearish 1W 4 26/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 6 18/01/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 6 18/01/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 6 18/01/2022 09:45
Inverted Hammer 1W 8 28/11/2021
Tri-Star Bullish 15 8 13/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 5H 9 12/01/2022 06:00
Engulfing Bearish 1W 10 14/11/2021
Three Inside Up 1M 11 02/21
Bullish doji Star 5H 11 10/01/2022 14:00
Harami Bullish 5H 11 10/01/2022 14:00
Harami Cross 5H 11 10/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 11 12/01/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 11 12/01/2022 09:30
Tri-Star Bullish 15 11 12/01/2022 09:30
Harami Bullish 1M 12 01/21
Harami Cross 1M 12 01/21
Harami Cross Bearish 1D 12 06/01/2022
Dark Cloud Cover 1M 14 11/20
Harami Bullish 1H 14 10/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 14 10/01/2022 14:00
Bullish doji Star 1H 14 10/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1H 15 10/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 15 10/01/2022 09:00
Bullish doji Star 30 15 10/01/2022 14:30
Harami Bullish 30 15 10/01/2022 14:30
Harami Cross 30 15 10/01/2022 14:30
Harami Cross 15 15 10/01/2022 14:45
Bullish doji Star 15 15 10/01/2022 14:45
Harami Bullish 15 15 10/01/2022 14:45
Belt Hold Bearish 30 16 10/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 30 16 10/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 15 16 10/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 15 16 10/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1W 17 26/09/2021
Bullish doji Star 1D 18 28/12/2021
Tri-Star Bullish 15 18 07/01/2022 14:15
Bullish Engulfing 1W 19 12/09/2021
Three Black Crows 1W 20 05/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 20 04/01/2022 08:00
Tri-Star Bearish 15 21 07/01/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 22 06/01/2022 14:45
Three Inside Up 1W 23 15/08/2021
Tri-Star Bearish 30 23 06/01/2022 09:00
Harami Cross Bearish 1M 24 11/19
Harami Bullish 1W 24 08/08/2021
Harami Cross 1W 24 08/08/2021
Bullish doji Star 5H 25 28/12/2021 06:00
Tri-Star Bearish 15 25 06/01/2022 09:00
Harami Bullish 1W 27 18/07/2021
Harami Cross 1W 27 18/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 27 04/01/2022 09:00
Harami Bullish 30 28 05/01/2022 10:30
Harami Cross 30 28 05/01/2022 10:30
Deliberation Bearish 1M 29 9/18
Doji Star Bearish 1M 29 9/18
Harami Bullish 15 30 05/01/2022 10:45
Harami Cross 15 30 05/01/2022 10:45
Belt Hold Bullish 1W 31 20/06/2021
Bullish Engulfing 1W 31 20/06/2021
Belt Hold Bullish 1D 31 07/12/2021
Harami Bullish 5H 31 21/12/2021 14:00
Harami Cross 5H 31 21/12/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 31 04/01/2022 09:00
Homing Pigeon 1W 32 13/06/2021
Tri-Star Bullish 1H 32 29/12/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 33 04/01/2022 09:00
Harami Cross 1W 34 30/05/2021
Harami Bullish 1W 34 30/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 34 02/12/2021
Tri-Star Bearish 30 34 30/12/2021 13:30
Doji Star Bearish 15 34 31/12/2021 09:30
Belt Hold Bearish 1D 35 01/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 35 27/12/2021 10:00
Harami Cross 1M 36 02/18
Belt Hold Bearish 1D 36 30/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 36 14/12/2021 07:00
Bullish doji Star 1W 37 18/04/2021
Belt Hold Bullish 1D 37 29/11/2021
Bullish doji Star 30 37 30/12/2021 09:30
Harami Bullish 30 37 30/12/2021 09:30
Harami Cross 30 37 30/12/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1M 40 10/17
Three Inside Up 1D 40 24/11/2021
Deliberation Bearish 5H 40 08/12/2021 11:00
Doji Star Bearish 5H 40 08/12/2021 11:00
Tri-Star Bullish 1H 40 21/12/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 40 28/12/2021 10:30
Harami Cross 15 40 30/12/2021 09:30
Harami Bullish 15 40 30/12/2021 09:30
Bullish doji Star 15 40 30/12/2021 09:30
Harami Bullish 1D 41 23/11/2021
Harami Cross 1D 41 23/11/2021
Tri-Star Bullish 5H 43 06/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 43 27/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 44 28/12/2021 10:30
Bullish doji Star 1M 45 5/17
Belt Hold Bullish 1D 45 17/11/2021
Bullish Engulfing 1D 45 17/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 46 14/12/2021 10:00
Harami Bullish 1W 47 10/01/2021
Harami Cross 1W 47 10/01/2021
Belt Hold Bullish 5H 47 02/12/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 47 27/12/2021 10:15
Harami Cross Bearish 1M 49 01/17
Belt Hold Bearish 5H 49 01/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 49 21/12/2021 14:30
Tri-Star Bullish 1W 50 29/11/2020
Deliberation Bearish 1D 50 10/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 50 10/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 1H 51 09/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 5H 52 29/11/2021 12:00
Harami Bullish 1W 53 08/11/2020
Harami Cross 1W 53 08/11/2020
Tri-Star Bullish 15 53 21/12/2021 14:45
Hanging Man 1M 54 8/16
Engulfing Bearish 1W 54 01/11/2020
Three Inside Up 1D 54 03/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 54 26/11/2021 14:00
Dragonfly Bearish 1W 55 25/10/2020
Doji Star Bearish 1W 55 25/10/2020
Hanging Man 1W 55 25/10/2020
Harami Bullish 1D 55 02/11/2021
Harami Cross 1D 55 02/11/2021
Tri-Star Bearish 15 55 20/12/2021 13:30
Belt Hold Bearish 1D 56 29/10/2021
Separating Lines Bullish 5H 56 25/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1H 56 06/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 56 14/12/2021 10:00
Dragonfly Doji 1M 58 02/16
Tri-Star Bullish 1H 58 03/12/2021 13:00
Harami Bullish 1M 59 01/16
Belt Hold Bullish 1W 60 20/09/2020
Doji Star Bearish 1D 61 22/10/2021
Harami Bullish 5H 61 23/11/2021 06:00
Harami Cross 5H 61 23/11/2021 06:00
Tri-Star Bullish 30 61 10/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 61 14/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 5H 62 22/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 5H 62 22/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 62 09/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 5H 63 22/11/2021 05:00
Belt Hold Bullish 1H 63 02/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 63 13/12/2021 14:00
Shooting Star 1M 65 7/15
Inverted Hammer 1M 65 7/15
Belt Hold Bearish 1D 65 11/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 65 01/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 66 08/10/2021
Harami Cross 1M 67 5/15
Harami Bullish 1M 67 5/15
Tri-Star Bullish 5H 67 17/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 1H 67 30/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 67 10/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1M 68 4/15
Engulfing Bearish 1M 68 4/15
Tri-Star Bullish 30 68 06/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 68 09/12/2021 09:00
Bullish doji Star 1W 69 12/07/2020
Tri-Star Bullish 1H 69 29/11/2021 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận BST

Viết cảm nghĩ của bạn về Binh Thuan Books and Equipment JSC
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email