Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
💎 Có Trong Tay Các Công Cụ Thị Trường Được Hàng Nghìn Nhà Đầu Tư Tin Tưởng Bắt đầu
Đóng

CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận (BST)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
15,800.0 +1400.0    +9.72%
14:45:00 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000BST4 
 • Khối lượng: 2,700
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 14,100.0 - 15,800.0
Sách - Thiết bị Bình Thuận 15,800.0 +1400.0 +9.72%

Mô hình Nến BST

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Outside Up 30 Hiện tại
Doji Star Bearish 30 Hiện tại
Three Outside Up 15 Hiện tại
Doji Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Cross Bearish 1D 1 20/09/2023
Belt Hold Bullish 30 1 21/09/2023 14:00
Bullish Engulfing 30 1 21/09/2023 14:00
Belt Hold Bullish 15 1 21/09/2023 14:15
Bullish Engulfing 15 1 21/09/2023 14:15
Harami Cross Bearish 5H 2 20/09/2023 07:00
Engulfing Bearish 1M 3 6/23
Separating Lines Bullish 1D 3 15/09/2023
Belt Hold Bullish 5H 3 19/09/2023 11:00
Tri-Star Bearish 30 3 20/09/2023 10:30
Tri-Star Bearish 15 3 20/09/2023 10:45
Belt Hold Bullish 1H 4 19/09/2023 13:00
Three Outside Down 1W 5 13/08/2023
Doji Star Bearish 30 5 19/09/2023 14:00
Doji Star Bearish 15 5 19/09/2023 14:15
Engulfing Bearish 1W 6 06/08/2023
Belt Hold Bearish 5H 6 14/09/2023 11:00
Engulfing Bearish 5H 6 14/09/2023 11:00
Evening Doji Star 5H 6 14/09/2023 11:00
Evening Star 5H 6 14/09/2023 11:00
Thrusting Bearish 1M 7 01/23
Harami Bullish 1D 8 08/09/2023
Harami Cross 1D 8 08/09/2023
Tri-Star Bullish 1H 8 15/09/2023 09:00
Doji Star Bearish 30 8 15/09/2023 14:30
Doji Star Bearish 15 8 15/09/2023 14:45
Bullish Hammer 1M 9 11/22
Belt Hold Bearish 1D 9 06/09/2023
Tri-Star Bearish 1H 9 14/09/2023 14:00
Engulfing Bearish 1M 12 8/22
Bullish Engulfing 1D 12 24/08/2023
Belt Hold Bullish 1D 12 24/08/2023
Abandoned Baby Bullish 1D 12 24/08/2023
Tri-Star Bullish 30 12 15/09/2023 09:30
Bullish doji Star 1D 13 23/08/2023
Tri-Star Bearish 30 13 14/09/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 13 15/09/2023 09:45
Deliberation Bearish 1W 14 28/05/2023
Doji Star Bearish 1W 14 28/05/2023
Belt Hold Bearish 1D 15 21/08/2023
Three Inside Up 5H 15 05/09/2023 12:00
Harami Bullish 5H 16 05/09/2023 07:00
Harami Cross 5H 16 05/09/2023 07:00
Harami Cross 1M 17 3/22
Abandoned Baby Bullish 1D 17 17/08/2023
Belt Hold Bullish 1D 17 17/08/2023
Bullish Engulfing 1D 17 17/08/2023
Belt Hold Bearish 5H 17 29/08/2023 10:00
Harami Bullish 1H 17 11/09/2023 14:00
Harami Cross 1H 17 11/09/2023 14:00
Three Black Crows 1M 18 02/22
Harami Cross Bearish 1W 18 02/04/2023
Bullish doji Star 1D 18 16/08/2023
Abandoned Baby Bullish 1W 19 26/03/2023
Morning Doji Star 1W 19 26/03/2023
Belt Hold Bullish 5H 19 24/08/2023 10:00
Bullish Engulfing 5H 19 24/08/2023 10:00
Bullish doji Star 1W 20 19/02/2023
Harami Bullish 1H 20 06/09/2023 14:00
Harami Cross 1H 20 06/09/2023 14:00
Bullish doji Star 5H 21 23/08/2023 09:00
Belt Hold Bearish 1W 22 05/02/2023
Thrusting Bearish 1D 23 09/08/2023
Bullish Hammer 1D 23 09/08/2023
Belt Hold Bearish 5H 23 21/08/2023 12:00
Doji Star Bearish 1H 23 06/09/2023 09:00
Three Outside Up 1H 23 06/09/2023 09:00
Three Outside Down 1D 24 08/08/2023
Belt Hold Bullish 1H 24 05/09/2023 13:00
Bullish Engulfing 1H 24 05/09/2023 13:00
Engulfing Bearish 1D 25 07/08/2023
Belt Hold Bullish 5H 25 17/08/2023 08:00
Bullish Engulfing 5H 25 17/08/2023 08:00
Abandoned Baby Bullish 1D 26 02/08/2023
Tri-Star Bullish 30 27 06/09/2023 14:00
Harami Bullish 15 27 11/09/2023 14:15
Harami Cross 15 27 11/09/2023 14:15
Harami Cross Bearish 1W 28 11/12/2022
Doji Star Bearish 5H 28 15/08/2023 06:00
Belt Hold Bearish 15 28 08/09/2023 14:15
Engulfing Bearish 15 28 08/09/2023 14:15
Three Outside Up 1W 29 13/11/2022
Three Inside Up 1M 30 02/21
Engulfing Bearish 1H 30 29/08/2023 09:00
Belt Hold Bearish 1H 30 29/08/2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 30 06/09/2023 11:00
Harami Bullish 1M 31 01/21
Harami Cross 1M 31 01/21
Tri-Star Bullish 15 31 06/09/2023 14:15
Tri-Star Bullish 1H 32 24/08/2023 10:00
Dark Cloud Cover 1M 33 11/20
Thrusting Bearish 5H 33 09/08/2023 10:00
Bullish Hammer 5H 33 09/08/2023 10:00
Bullish doji Star 1H 34 23/08/2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 34 06/09/2023 11:15
Harami Bullish 5H 35 07/08/2023 13:00
Harami Cross 5H 35 07/08/2023 13:00
Tri-Star Bullish 30 35 05/09/2023 09:00
Deliberation Bearish 1W 36 11/09/2022
Doji Star Bearish 1W 36 11/09/2022
Belt Hold Bearish 1H 36 21/08/2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 36 29/08/2023 14:00
Belt Hold Bullish 5H 37 02/08/2023 13:00
Abandoned Baby Bullish 1W 38 28/08/2022
Bullish doji Star 1W 39 21/08/2022
Belt Hold Bullish 1D 39 30/06/2023
Bullish Engulfing 1D 39 30/06/2023
Belt Hold Bullish 1H 39 17/08/2023 09:00
Bullish Engulfing 1H 39 17/08/2023 09:00
Falling Three Methods 1W 40 14/08/2022
Tri-Star Bullish 15 40 05/09/2023 09:00
Belt Hold Bearish 5H 41 31/07/2023 06:00
Tri-Star Bearish 1H 41 15/08/2023 13:00
Belt Hold Bearish 30 41 29/08/2023 09:00
Engulfing Bearish 30 41 29/08/2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 41 29/08/2023 14:00
Belt Hold Bearish 5H 42 28/07/2023 13:00
Engulfing Bearish 5H 42 28/07/2023 13:00
Harami Cross Bearish 1M 43 11/19
Tri-Star Bullish 30 43 24/08/2023 10:00
Doji Star Bearish 1W 45 10/07/2022
Bullish doji Star 30 45 23/08/2023 09:00
Deliberation Bearish 1D 46 01/06/2023
Doji Star Bearish 1D 46 01/06/2023
Doji Star Bearish 1H 47 10/08/2023 14:00
Engulfing Bearish 15 47 29/08/2023 09:15
Belt Hold Bearish 15 47 29/08/2023 09:15
Deliberation Bearish 1M 48 9/18
Doji Star Bearish 1M 48 9/18
Belt Hold Bullish 1D 48 25/04/2023
Bullish Engulfing 1D 48 25/04/2023
Harami Cross Bearish 1D 49 24/04/2023
Tri-Star Bullish 15 50 24/08/2023 09:45
Harami Bullish 30 51 18/08/2023 10:00
Harami Cross 30 51 18/08/2023 10:00
Bullish doji Star 15 52 23/08/2023 09:00
Belt Hold Bullish 30 53 17/08/2023 09:00
Bullish Engulfing 30 53 17/08/2023 09:00
Tri-Star Bullish 1D 54 17/04/2023
Harami Cross 1M 55 02/18
Belt Hold Bearish 1W 56 17/04/2022
Dark Cloud Cover 1W 56 17/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 56 30/06/2023 10:00
Belt Hold Bullish 1W 57 10/04/2022
Bullish Engulfing 1W 57 10/04/2022
Doji Star Bearish 1D 58 30/03/2023
Tri-Star Bullish 1H 58 02/08/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 58 14/08/2023 13:00
Bullish Engulfing 30 58 14/08/2023 13:00
Belt Hold Bullish 1M 59 10/17
Tri-Star Bearish 1H 59 02/08/2023 13:00
Tri-Star Bearish 30 59 14/08/2023 11:00
Belt Hold Bullish 15 61 17/08/2023 09:15
Bullish Engulfing 15 61 17/08/2023 09:15
Harami Cross 1W 63 27/02/2022
Belt Hold Bearish 1H 63 31/07/2023 09:00
Tri-Star Bearish 15 63 15/08/2023 13:45
Bullish doji Star 1M 64 5/17
Belt Hold Bearish 1H 64 28/07/2023 13:00
Engulfing Bearish 1H 64 28/07/2023 13:00
Bullish doji Star 30 64 10/08/2023 13:00
Harami Bullish 30 64 10/08/2023 13:00
Harami Cross 30 64 10/08/2023 13:00
Three Outside Up 5H 66 28/04/2023 07:00
Tri-Star Bearish 30 67 10/08/2023 10:00
Tri-Star Bullish 15 67 14/08/2023 13:00
Harami Cross Bearish 1M 68 01/17
Harami Cross Bearish 5H 68 24/04/2023 13:00
Tri-Star Bearish 15 68 14/08/2023 11:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận BST

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email