Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB)

Ho Chi Minh
15,300.0
-1,000.0(-6.12%)
 • Khối lượng:
  1,094,900
 • Giá Mua/Bán:
  15,400.0/0.0
 • Biên độ ngày:
  15,350.0 - 16,350.0

Dữ liệu Lịch sử KSB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
07/11/2022 - 07/12/2022
15,400.015,900.016,350.015,350.01.15M-5.81%
16,350.017,000.017,500.016,350.02.65M-6.84%
17,550.017,850.017,900.017,000.01.94M+1.45%
17,300.016,200.017,350.015,950.01.77M+4.85%
16,500.016,700.017,200.016,100.02.36M+1.85%
16,200.016,100.016,600.015,500.01.50M+0.62%
16,100.016,100.016,100.015,300.03.30M+6.98%
15,050.015,050.015,050.015,000.0992.30K+6.74%
14,100.013,600.014,100.013,550.01.14M+6.82%
13,200.012,800.013,350.012,650.01.35M+0.38%
13,150.013,850.014,250.013,150.01.03M-5.73%
13,950.014,100.015,100.013,950.01.71M-2.79%
14,350.014,150.014,600.014,000.01.34M+2.87%
13,950.013,400.014,000.012,650.01.69M+4.10%
13,400.013,200.013,750.013,150.01.03M+1.52%
13,200.011,650.013,300.011,650.01.90M+5.60%
12,500.012,500.012,750.012,500.0392.40K-6.72%
13,400.013,450.013,550.013,400.01.73M-6.94%
14,400.014,450.014,650.013,450.03.85M-0.35%
14,450.014,800.015,000.014,450.01.74M-6.77%
15,500.016,000.016,100.014,850.01.79M-2.82%
15,950.015,000.015,950.014,850.02.31M0.00%
15,950.017,100.017,150.015,950.02.09M-6.73%
Cao nhất: 17,900.0Thấp nhất: 11,650.0Chênh lệch: 6,250.0Trung bình: 14,865.2% Thay đổi: -9.9
 • giá tháng 4 sẽ ở mức nào?
  0
  • giá tháng 4 sẽ ở mức nào?
   0
   • Nên mua ksb với giá 31 ko mn
    0
    • Nên mua ksb với giá 31 ko mn
     0
     • tăng
      0
      • Ksb có tăng hay giảm tiếp nhỉ
       0