Bed Bath & Beyond Inc (BBBY)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
0.79
-0.03
(-3.40%)
Đóng cửa
0.78
-0.01
(-1.28%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Kết quả lợi tức dự kiến trong 15 ngày
Biên độ ngày
0.78
0.83
Biên độ 52 tuần
0.77
30.00
Khối lượng
30,270,597
Giá đ.cửa hôm trước
0.82
Giá mở cửa
0.83
Biên độ ngày
0.78-0.83
Biên độ 52 tuần
0.77-30
Khối lượng
30,270,597
KLTB (3 thg)
71,823,291
Thay đổi 1 năm
-96.51%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
116,231,942
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

106.04
SIVB
0.00%
42.27
RBLX
-2.67%
7.62
CVNA
-6.96%
25.44
AI
+0.67%

Tin tức Bed Bath & Beyond Inc

Phân tích Bed Bath & Beyond Inc