Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC)

Ho Chi Minh
18,400.0
+200.0(+1.10%)
 • Khối lượng:
  198,300
 • Giá Mua/Bán:
  18,300.0/18,400.0
 • Biên độ ngày:
  17,850.0 - 18,400.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000IJC4

Bình luận IJC

Bạn cảm thấy thế nào về BecamexIJC?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)