CTCP Chiếu xạ An Phú (APC)

Ho Chi Minh
22,300.0
+800.0(+3.72%)
 • Khối lượng:
  3,800
 • Giá Mua/Bán:
  22,000.0/22,300.0
 • Biên độ ngày:
  21,550.0 - 22,700.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000APC8

Bình luận APC

Bạn cảm thấy thế nào về Chiếu xạ An Phú?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)