Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (AGM)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
35,750.0 -150.0    -0.42%
26/11 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000AGM6 
 • Khối lượng: 2,600
 • Giá Mua/Bán: 35,700.0 / 36,000.0
 • Biên độ ngày: 35,500.0 - 35,900.0
ANGIMEX 35,750.0 -150.0 -0.42%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Three Outside Up 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1W 1 14/11/2021
Belt Hold Bearish 1D 1 25/11/2021
Bullish doji Star 15 1 26/11/2021 13:45
Harami Bullish 15 1 26/11/2021 13:45
Harami Cross 15 1 26/11/2021 13:45
Doji Star Bearish 1M 2 9/21
Engulfing Bearish 1W 2 07/11/2021
Bullish doji Star 5H 2 25/11/2021 13:00
Harami Bullish 5H 2 25/11/2021 13:00
Harami Cross 5H 2 25/11/2021 13:00
Harami Cross Bearish 1H 2 26/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 2 26/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 2 26/11/2021 13:00
Morning Doji Star 30 2 26/11/2021 13:00
Morning Star 30 2 26/11/2021 13:00
Three Inside Up 30 2 26/11/2021 13:00
Three Inside Up 1M 3 8/21
Belt Hold Bullish 1H 3 26/11/2021 10:00
Bullish doji Star 30 3 26/11/2021 11:00
Harami Bullish 30 3 26/11/2021 11:00
Harami Cross 30 3 26/11/2021 11:00
Harami Bullish 1D 4 22/11/2021
Harami Cross 1D 4 22/11/2021
Inverted Hammer 30 4 26/11/2021 10:30
Belt Hold Bullish 15 4 26/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 15 4 26/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 5H 5 24/11/2021 07:00
Belt Hold Bullish 30 5 26/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 6 23/11/2021 11:00
Inverted Hammer 5H 6 23/11/2021 11:00
Bullish doji Star 15 6 26/11/2021 11:00
Harami Bullish 15 6 26/11/2021 11:00
Harami Cross 15 6 26/11/2021 11:00
Harami Cross 1H 7 25/11/2021 10:00
Harami Bullish 1H 7 25/11/2021 10:00
Bullish doji Star 1H 7 25/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 7 26/11/2021 10:45
Engulfing Bearish 15 7 26/11/2021 10:45
Three Outside Up 15 8 26/11/2021 10:30
Engulfing Bearish 1W 9 19/09/2021
Harami Bullish 5H 9 22/11/2021 05:00
Harami Cross 5H 9 22/11/2021 05:00
Bullish doji Star 1H 9 24/11/2021 14:00
Harami Bullish 1H 9 24/11/2021 14:00
Harami Cross 1H 9 24/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 9 26/11/2021 10:15
Bullish Engulfing 15 9 26/11/2021 10:15
Three Inside Up 1W 10 12/09/2021
Homing Pigeon 1D 10 12/11/2021
Tri-Star Bearish 15 10 26/11/2021 10:00
Three Black Crows 1H 11 24/11/2021 11:00
Engulfing Bearish 1W 12 29/08/2021
Harami Cross 30 12 25/11/2021 10:00
Harami Bullish 30 12 25/11/2021 10:00
Bullish doji Star 30 12 25/11/2021 10:00
Bullish doji Star 1W 13 22/08/2021
Belt Hold Bearish 1H 13 24/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 13 25/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 13 25/11/2021 09:30
Belt Hold Bearish 1D 14 08/11/2021
Harami Bullish 5H 14 17/11/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1H 14 23/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 15 23/11/2021 13:00
Morning Doji Star 1H 15 23/11/2021 13:00
Morning Star 1H 15 23/11/2021 13:00
Three Inside Up 1H 15 23/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 15 23/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 1D 16 04/11/2021
Harami Bullish 5H 16 16/11/2021 14:00
Harami Cross 5H 16 16/11/2021 14:00
Harami Cross 1H 16 23/11/2021 11:00
Bullish doji Star 1H 16 23/11/2021 11:00
Harami Bullish 1H 16 23/11/2021 11:00
Bullish doji Star 30 16 24/11/2021 13:30
Harami Bullish 30 16 24/11/2021 13:30
Harami Cross 30 16 24/11/2021 13:30
Three Outside Up 1M 18 5/20
Bullish Engulfing 1M 19 4/20
Belt Hold Bearish 1D 19 01/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 19 22/11/2021 14:00
Doji Star Bearish 1W 20 04/07/2021
Belt Hold Bearish 1H 20 22/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 20 22/11/2021 13:00
Harami Bullish 30 20 24/11/2021 10:00
Harami Cross 30 20 24/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 21 24/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 21 24/11/2021 09:30
Harami Bullish 5H 22 11/11/2021 14:00
Harami Cross 5H 22 11/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 23 23/11/2021 14:30
Bullish doji Star 15 23 25/11/2021 09:45
Harami Bullish 15 23 25/11/2021 09:45
Harami Cross 15 23 25/11/2021 09:45
Three Outside Down 1H 24 19/11/2021 14:00
Evening Doji Star 1M 25 10/19
On Neck Bearish 1D 25 22/10/2021
Bullish doji Star 1D 25 22/10/2021
Dragonfly Doji 1D 25 22/10/2021
Harami Bullish 1D 25 22/10/2021
Harami Cross 1D 25 22/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 25 19/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 25 19/11/2021 13:00
Evening Doji Star 1H 25 19/11/2021 13:00
Evening Star 1H 25 19/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 30 25 23/11/2021 13:30
Doji Star Bearish 15 25 25/11/2021 09:15
Doji Star Bearish 1M 26 9/19
Homing Pigeon 1D 26 21/10/2021
Doji Star Bearish 1H 26 19/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 26 23/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 26 23/11/2021 13:00
Morning Doji Star 30 26 23/11/2021 13:00
Morning Star 30 26 23/11/2021 13:00
Three Inside Up 30 26 23/11/2021 13:00
Three Outside Up 1M 27 8/19
Belt Hold Bullish 1H 27 19/11/2021 10:00
Bullish doji Star 30 27 23/11/2021 11:00
Harami Bullish 30 27 23/11/2021 11:00
Harami Cross 30 27 23/11/2021 11:00
Bullish Engulfing 1M 28 7/19
Belt Hold Bearish 1H 28 19/11/2021 09:00
Inverted Hammer 1M 29 6/19
Belt Hold Bullish 1H 29 18/11/2021 14:00
Abandoned Baby Bullish 30 29 23/11/2021 10:00
Bullish doji Star 15 29 24/11/2021 13:30
Harami Bullish 15 29 24/11/2021 13:30
Harami Cross 15 29 24/11/2021 13:30
Dark Cloud Cover 1D 30 15/10/2021
Bullish Engulfing 1H 30 18/11/2021 13:00
Bullish Hammer 1H 30 18/11/2021 13:00
Three Inside Up 1H 30 18/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1W 31 18/04/2021
Harami Bullish 1H 31 18/11/2021 11:00
Harami Cross 1H 31 18/11/2021 11:00
Bullish doji Star 15 31 24/11/2021 11:15
Harami Bullish 15 31 24/11/2021 11:15
Harami Cross 15 31 24/11/2021 11:15
Hanging Man 1W 32 11/04/2021
Three Inside Up 30 32 22/11/2021 14:00
Morning Star 30 32 22/11/2021 14:00
Morning Doji Star 30 32 22/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 30 32 22/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 30 32 22/11/2021 14:00
Bullish doji Star 30 33 22/11/2021 13:30
Harami Bullish 30 33 22/11/2021 13:30
Harami Cross 30 33 22/11/2021 13:30
Tri-Star Bullish 15 33 24/11/2021 10:45
Harami Cross Bearish 1H 34 17/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 34 22/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 34 22/11/2021 13:00
Advance Block Bearish 1M 35 12/18
Doji Star Bearish 1M 36 11/18
Doji Star Bearish 30 36 22/11/2021 10:30
Bullish doji Star 15 36 24/11/2021 10:00
Harami Bullish 15 36 24/11/2021 10:00
Harami Cross 15 36 24/11/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1W 37 07/03/2021
Doji Star Bearish 1D 37 06/10/2021
Deliberation Bearish 1D 37 06/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 37 17/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 37 24/11/2021 09:45
Engulfing Bearish 15 37 24/11/2021 09:45
Deliberation Bearish 1M 39 8/18
Three Outside Up 1W 40 14/02/2021
Three Black Crows 5H 40 29/10/2021 11:00
Harami Cross 1H 40 16/11/2021 13:00
Harami Bullish 1H 40 16/11/2021 13:00
Bullish doji Star 1H 40 16/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 1W 41 07/02/2021
Three Black Crows 1H 41 16/11/2021 11:00
Three Outside Down 30 41 19/11/2021 14:00
Harami Cross 1W 42 31/01/2021
Hanging Man 5H 42 28/10/2021 10:00
Harami Bearish 5H 42 28/10/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 42 19/11/2021 13:30
Engulfing Bearish 30 42 19/11/2021 13:30
Belt Hold Bullish 15 42 23/11/2021 14:30
Bullish Engulfing 15 42 23/11/2021 14:30
Engulfing Bearish 1M 43 4/18
On Neck Bearish 1D 43 28/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 43 16/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 43 23/11/2021 14:15
Three Inside Down 1W 44 17/01/2021
Belt Hold Bearish 5H 44 27/10/2021 14:00
Dark Cloud Cover 5H 44 27/10/2021 14:00
Doji Star Bearish 1H 44 15/11/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 44 23/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1D 45 24/09/2021
Bullish Engulfing 1D 45 24/09/2021
Three Inside Up 1H 45 15/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 45 19/11/2021 10:30
Dark Cloud Cover 30 45 19/11/2021 10:30
Harami Bullish 1H 46 15/11/2021 11:00
Harami Cross 1H 46 15/11/2021 11:00
Morning Star 30 46 19/11/2021 10:00
Three Inside Up 30 46 19/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 46 19/11/2021 10:00
Morning Doji Star 30 46 19/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 30 46 19/11/2021 10:00
Dragonfly Doji 1M 47 12/17
Belt Hold Bearish 1H 47 15/11/2021 10:00
Bullish doji Star 30 47 19/11/2021 09:30
Harami Bullish 30 47 19/11/2021 09:30
Harami Cross 30 47 19/11/2021 09:30
Doji Star Bearish 15 47 23/11/2021 13:15
Three Inside Up 1H 48 15/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 48 19/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 30 48 19/11/2021 09:00
Belt Hold Bullish 15 48 23/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 15 48 23/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 49 12/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 50 23/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 1D 51 16/09/2021
Engulfing Bearish 1D 51 16/09/2021
Tri-Star Bearish 15 51 23/11/2021 10:45
Bullish Hammer 1W 52 22/11/2020
Falling Three Methods 1W 54 08/11/2020
Harami Bullish 1H 54 11/11/2021 14:00
Harami Cross 1H 54 11/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 15 54 23/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 15 54 23/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 1M 55 4/17
Belt Hold Bullish 1H 56 11/11/2021 11:00
Harami Bullish 15 56 22/11/2021 14:45
Harami Cross 15 56 22/11/2021 14:45
Three Outside Down 1H 57 11/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 57 22/11/2021 14:30
Belt Hold Bearish 1H 58 11/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 58 11/11/2021 09:00
Three Outside Up 15 58 22/11/2021 14:15
Harami Bullish 1W 59 04/10/2020
Harami Cross 1W 59 04/10/2020
Falling Three Methods 1D 59 06/09/2021
Homing Pigeon 1D 59 06/09/2021
Doji Star Bearish 30 59 17/11/2021 13:30
Belt Hold Bullish 15 59 22/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 15 59 22/11/2021 14:00
Engulfing Bearish 1D 60 01/09/2021
Belt Hold Bearish 1D 60 01/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 60 15/10/2021 12:00
Engulfing Bearish 5H 60 15/10/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 60 10/11/2021 13:00
Harami Bullish 1W 61 20/09/2020
Harami Cross 1W 61 20/09/2020
Hanging Man 1D 61 31/08/2021
Dragonfly Bearish 1D 61 31/08/2021
Harami Cross 15 61 22/11/2021 13:30
Bullish doji Star 15 61 22/11/2021 13:30
Harami Bullish 15 61 22/11/2021 13:30
Bullish Engulfing 1M 62 9/16
Belt Hold Bearish 1D 62 30/08/2021
Evening Doji Star 15 62 22/11/2021 13:15
Evening Star 15 62 22/11/2021 13:15
Separating Lines Bullish 1W 63 06/09/2020
Belt Hold Bearish 1D 63 27/08/2021
Belt Hold Bullish 30 63 17/11/2021 10:00
Doji Star Bearish 15 63 22/11/2021 13:00
Three Black Crows 1M 64 7/16
Belt Hold Bullish 5H 64 13/10/2021 10:00
Inverted Hammer 5H 64 13/10/2021 10:00
Three Outside Down 1M 65 6/16
Belt Hold Bearish 30 65 17/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1M 66 5/16
Harami Cross 5H 66 12/10/2021 14:00
Harami Bullish 5H 66 12/10/2021 14:00
Harami Bullish 1H 66 09/11/2021 11:00
Harami Cross 1H 66 09/11/2021 11:00
Harami Bullish 15 66 22/11/2021 10:30
Harami Cross 15 66 22/11/2021 10:30
Deliberation Bearish 1M 67 4/16
Doji Star Bearish 1M 67 4/16
Belt Hold Bearish 15 67 22/11/2021 10:15
Belt Hold Bearish 5H 68 11/10/2021 13:00
Dark Cloud Cover 5H 68 11/10/2021 13:00
Bullish doji Star 30 68 16/11/2021 13:00
Harami Bullish 30 68 16/11/2021 13:00
Harami Cross 30 68 16/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 15 68 22/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 15 68 22/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 5H 69 11/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 1H 69 08/11/2021 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận AGM

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
anhdai nguyen
anhdai nguyen 08/08/2020 19:40
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
Mua mạnh
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email