Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (AME)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
12,700.0 0.0    0.00%
10:07:00 - Dữ Liệu Trì Hoãn. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000AME1 
 • Khối lượng: 9,200
 • Giá Mua/Bán: 12,600.0 / 12,700.0
 • Biên độ ngày: 12,700.0 - 13,200.0
XNK An Giang 12,700.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Dark Cloud Cover 1M Hiện tại
Three Outside Down 1W Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bearish 1W 1 16/01/2022
Bullish Hammer 1D 2 24/01/2022
Evening Doji Star 30 3 25/01/2022 14:00
Evening Star 30 3 25/01/2022 14:00
Thrusting Bearish 1D 4 20/01/2022
Harami Bullish 5H 4 24/01/2022 13:00
Harami Cross 5H 4 24/01/2022 13:00
Three Outside Down 5H 5 24/01/2022 08:00
Belt Hold Bullish 30 5 25/01/2022 10:30
Belt Hold Bearish 5H 6 21/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 5H 6 21/01/2022 10:00
Harami Cross 1H 6 24/01/2022 13:00
Harami Bullish 1H 6 24/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 7 25/01/2022 10:45
Bullish doji Star 5H 10 19/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 1H 10 21/01/2022 11:00
Tri-Star Bullish 15 10 24/01/2022 13:15
Harami Bearish 1M 11 02/21
Harami Cross Bearish 1M 11 02/21
Tri-Star Bearish 15 11 24/01/2022 10:15
Doji Star Bearish 1W 12 31/10/2021
Harami Bullish 5H 12 18/01/2022 12:00
Harami Cross 5H 12 18/01/2022 12:00
Separating Lines Bullish 1H 12 20/01/2022 14:00
Three Outside Up 1M 13 12/20
On Neck Bearish 1D 13 07/01/2022
Harami Cross 1D 13 07/01/2022
Harami Bullish 1D 13 07/01/2022
Three Black Crows 5H 13 18/01/2022 07:00
Bullish Engulfing 1M 14 11/20
Morning Doji Star 1M 14 11/20
Three Inside Up 1M 14 11/20
Belt Hold Bullish 1H 14 20/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 1H 14 20/01/2022 11:00
Morning Doji Star 1H 14 20/01/2022 11:00
Morning Star 1H 14 20/01/2022 11:00
Three Inside Up 1H 14 20/01/2022 11:00
Harami Cross 1M 15 10/20
Bullish doji Star 1M 15 10/20
Harami Bullish 1M 15 10/20
Harami Cross Bearish 30 15 21/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 15 21/01/2022 14:15
Belt Hold Bullish 1M 17 8/20
Dark Cloud Cover 1W 17 26/09/2021
Doji Star Bearish 5H 17 14/01/2022 08:00
Gravestone Doji 5H 17 14/01/2022 08:00
Doji Star Bearish 30 18 20/01/2022 13:00
Shooting Star 5H 19 13/01/2022 07:00
Belt Hold Bullish 1H 19 19/01/2022 11:00
Harami Cross Bearish 15 19 21/01/2022 09:15
Hanging Man 1W 20 05/09/2021
Doji Star Bearish 15 22 20/01/2022 13:00
Dragonfly Doji 1D 23 23/12/2021
Bullish doji Star 1H 23 18/01/2022 10:00
Harami Bullish 1H 23 18/01/2022 10:00
Harami Cross 1H 23 18/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 15 23 20/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 15 23 20/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 1W 24 08/08/2021
Doji Star Bearish 1D 24 22/12/2021
Gravestone Doji 1D 24 22/12/2021
Morning Star 1D 25 21/12/2021
Three Inside Up 1D 25 21/12/2021
Bullish Engulfing 1D 25 21/12/2021
Morning Doji Star 1D 25 21/12/2021
Belt Hold Bullish 1D 25 21/12/2021
Harami Bullish 1D 26 20/12/2021
Harami Cross 1D 26 20/12/2021
Three Black Crows 1H 26 17/01/2022 13:00
Bullish Hammer 1W 27 18/07/2021
Three Black Crows 5H 27 07/01/2022 06:00
Bullish doji Star 15 28 20/01/2022 09:15
Harami Bullish 15 28 20/01/2022 09:15
Harami Cross 15 28 20/01/2022 09:15
Belt Hold Bearish 1W 29 04/07/2021
Engulfing Bearish 1W 29 04/07/2021
Belt Hold Bearish 5H 29 06/01/2022 05:00
Belt Hold Bullish 1H 29 14/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 29 14/01/2022 14:00
Morning Doji Star 1H 29 14/01/2022 14:00
Morning Star 1H 29 14/01/2022 14:00
Three Inside Up 1H 29 14/01/2022 14:00
Harami Bullish 30 29 19/01/2022 10:00
Harami Cross 30 29 19/01/2022 10:00
Abandoned Baby Bullish 1M 30 7/19
Bullish Hammer 1D 30 14/12/2021
Harami Cross 5H 30 05/01/2022 14:00
Harami Bullish 5H 30 05/01/2022 14:00
Harami Bullish 1H 30 14/01/2022 13:00
Harami Cross 1H 30 14/01/2022 13:00
Bullish doji Star 1M 31 6/19
Tri-Star Bullish 15 31 19/01/2022 13:45
Belt Hold Bearish 1W 33 06/06/2021
Three Inside Up 1W 34 30/05/2021
Doji Star Bearish 5H 34 31/12/2021 14:00
Bullish doji Star 30 34 18/01/2022 09:30
Bullish doji Star 1W 35 23/05/2021
Harami Bullish 1W 35 23/05/2021
Harami Cross 1W 35 23/05/2021
Bullish Hammer 30 35 18/01/2022 09:00
Bullish doji Star 15 35 19/01/2022 10:30
Harami Bullish 15 35 19/01/2022 10:30
Harami Cross 15 35 19/01/2022 10:30
On Neck Bearish 1D 36 06/12/2021
Deliberation Bearish 5H 36 30/12/2021 13:00
Doji Star Bearish 5H 36 30/12/2021 13:00
Bullish doji Star 1W 37 09/05/2021
Dragonfly Doji 1W 37 09/05/2021
Shooting Star 1H 38 13/01/2022 09:00
Bullish doji Star 15 38 19/01/2022 09:45
Shooting Star 1H 39 12/01/2022 14:00
Inverted Hammer 1M 40 9/18
Engulfing Bearish 1W 40 18/04/2021
Bullish Engulfing 1D 40 30/11/2021
Deliberation Bearish 1H 41 12/01/2022 11:00
Doji Star Bearish 1H 41 12/01/2022 11:00
Tri-Star Bearish 15 41 19/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1M 42 7/18
Engulfing Bearish 1M 42 7/18
Dragonfly Doji 1D 42 26/11/2021
Doji Star Bearish 5H 42 27/12/2021 10:00
Shooting Star 1H 42 12/01/2022 10:00
Inverted Hammer 1H 42 12/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 44 11/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 1M 46 02/18
Belt Hold Bullish 5H 46 23/12/2021 11:00
Bullish doji Star 30 46 14/01/2022 13:00
Harami Bullish 30 46 14/01/2022 13:00
Harami Cross 30 46 14/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 47 18/01/2022 09:00
Three Inside Up 1D 48 18/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 48 22/12/2021 10:00
Harami Bullish 1D 49 17/11/2021
Harami Cross 1D 49 17/11/2021
Three Outside Up 5H 49 22/12/2021 05:00
Belt Hold Bullish 1H 49 10/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 50 16/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 50 21/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 50 21/12/2021 14:00
On Neck Bearish 1H 51 10/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 30 51 13/01/2022 14:30
Bullish doji Star 5H 52 20/12/2021 13:00
Harami Bullish 5H 52 20/12/2021 13:00
Harami Cross 5H 52 20/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 52 13/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 52 13/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 52 17/01/2022 13:00
Separating Lines Bullish 1H 53 07/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1M 54 6/17
Belt Hold Bullish 30 54 13/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 54 13/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 56 08/11/2021
Homing Pigeon 1H 56 07/01/2022 10:00
Three Inside Up 30 56 13/01/2022 10:30
Belt Hold Bullish 1M 57 3/17
Belt Hold Bearish 5H 57 15/12/2021 13:00
Harami Bullish 30 57 13/01/2022 10:00
Harami Cross 30 57 13/01/2022 10:00
Harami Cross Bearish 15 57 17/01/2022 09:15
Bullish doji Star 1H 58 06/01/2022 14:00
Harami Bullish 1H 58 06/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 58 06/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 58 13/01/2022 09:30
Dark Cloud Cover 30 58 13/01/2022 09:30
Abandoned Baby Bullish 1W 59 29/11/2020
Hanging Man 1W 60 22/11/2020
Dragonfly Bearish 1W 60 22/11/2020
Belt Hold Bullish 5H 60 14/12/2021 07:00
Harami Cross Bearish 30 60 12/01/2022 14:30
Belt Hold Bearish 1W 61 15/11/2020
Doji Star Bearish 1D 62 29/10/2021
Hanging Man 1D 62 29/10/2021
Dragonfly Bearish 1D 62 29/10/2021
Belt Hold Bearish 1H 62 06/01/2022 09:00
Three Inside Up 30 62 12/01/2022 13:00
Doji Star Bearish 5H 63 10/12/2021 13:00
Harami Bullish 30 63 12/01/2022 11:00
Harami Cross 30 63 12/01/2022 11:00
Bullish doji Star 15 63 14/01/2022 13:00
Harami Bullish 15 63 14/01/2022 13:00
Harami Cross 15 63 14/01/2022 13:00
Three Inside Up 1D 64 27/10/2021
Belt Hold Bearish 30 64 12/01/2022 10:30
Dark Cloud Cover 30 64 12/01/2022 10:30
Harami Bullish 1D 65 26/10/2021
Harami Cross 1D 65 26/10/2021
Belt Hold Bullish 15 65 14/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 15 65 14/01/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1W 66 04/10/2020
Belt Hold Bearish 1D 66 25/10/2021
Bullish doji Star 1M 67 5/16
Harami Bullish 1M 67 5/16
Harami Cross 1M 67 5/16
Harami Bullish 15 67 14/01/2022 09:30
Harami Cross 15 67 14/01/2022 09:30
Engulfing Bearish 1M 68 4/16
Tri-Star Bullish 30 68 11/01/2022 14:30
Tri-Star Bullish 5H 69 06/12/2021 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận AME

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email