Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Alibaba Pictures Group Ltd (1060)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.750 -0.030    -3.85%
15:08:16 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo HKD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hồng Kông
Mã ISIN:  BMG0171W1055 
 • Khối lượng: 38,798,839
 • Giá Mua/Bán: 0.740 / 0.750
 • Biên độ ngày: 0.730 - 0.790
Alibaba Pictures 0.750 -0.030 -3.85%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Down 1W 1 28/11/2021
Bullish doji Star 1D 1 03/12/2021
Harami Bullish 1D 1 03/12/2021
Harami Cross 1D 1 03/12/2021
Stick Sandwich 1M 2 10/21
Engulfing Bearish 1W 2 21/11/2021
Harami Cross Bearish 30 2 06/12/2021 14:00
Dragonfly Doji 30 2 06/12/2021 14:00
Dragonfly Doji 15 2 06/12/2021 14:30
Bullish Engulfing 1D 3 01/12/2021
Morning Doji Star 1D 3 01/12/2021
Harami Bullish 1H 3 06/12/2021 12:00
Harami Cross 1H 3 06/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 30 3 06/12/2021 13:30
Harami Cross Bearish 15 3 06/12/2021 14:15
Dragonfly Doji 15 3 06/12/2021 14:15
Bullish doji Star 1D 4 30/11/2021
Stick Sandwich 1H 4 06/12/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 4 06/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 4 06/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 15 4 06/12/2021 14:00
Bullish doji Star 5H 5 02/12/2021 15:00
Harami Bullish 5H 5 02/12/2021 15:00
Harami Cross 5H 5 02/12/2021 15:00
Separating Lines Bullish 1H 5 06/12/2021 09:00
Harami Cross Bearish 15 5 06/12/2021 13:45
Stick Sandwich 30 6 06/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 15 6 06/12/2021 13:30
Bullish Engulfing 15 6 06/12/2021 13:30
Belt Hold Bearish 5H 7 02/12/2021 05:00
Harami Bullish 1H 7 03/12/2021 15:00
Harami Cross 1H 7 03/12/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 7 06/12/2021 13:15
Engulfing Bearish 1D 8 24/11/2021
Belt Hold Bearish 5H 8 01/12/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1H 8 03/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 8 06/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 8 06/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 9 23/11/2021
Belt Hold Bearish 1H 9 03/12/2021 13:00
Gravestone Doji 30 9 06/12/2021 09:30
Shooting Star 1M 10 02/21
Three Inside Up 1M 10 02/21
Engulfing Bearish 1D 10 22/11/2021
Harami Bullish 1M 11 01/21
Harami Cross 1D 11 19/11/2021
Bullish doji Star 1D 11 19/11/2021
Harami Bullish 1D 11 19/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 11 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 11 03/12/2021 10:00
Stick Sandwich 1H 11 03/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 11 06/12/2021 12:15
Engulfing Bearish 15 11 06/12/2021 12:15
Belt Hold Bearish 1D 12 18/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 12 03/12/2021 09:00
Harami Bullish 30 13 03/12/2021 15:00
Harami Cross 30 13 03/12/2021 15:00
Engulfing Bearish 1M 14 10/20
Belt Hold Bearish 30 14 03/12/2021 14:30
Three Outside Down 30 14 03/12/2021 14:30
Belt Hold Bullish 15 14 06/12/2021 10:30
Doji Star Bearish 1D 15 15/11/2021
Deliberation Bearish 1D 15 15/11/2021
Advance Block Bearish 1D 15 15/11/2021
Deliberation Bearish 1M 16 8/20
Doji Star Bearish 1M 16 8/20
Harami Cross Bearish 15 16 06/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 17 03/12/2021 13:00
Three Black Crows 1H 18 02/12/2021 10:00
Thrusting Bearish 5H 19 25/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1H 19 02/12/2021 09:00
Three Outside Down 1H 19 02/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1H 20 02/12/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 20 02/12/2021 08:00
Harami Bullish 15 20 06/12/2021 09:00
Harami Cross 15 20 06/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 21 03/12/2021 10:00
Belt Hold Bearish 15 21 06/12/2021 08:45
Engulfing Bearish 15 21 06/12/2021 08:45
Three Outside Down 1W 22 04/07/2021
Stick Sandwich 30 22 03/12/2021 09:30
Belt Hold Bearish 30 22 03/12/2021 09:30
Dragonfly Doji 15 22 06/12/2021 08:30
Engulfing Bearish 1M 23 01/20
Three Line Strike 1M 23 01/20
Engulfing Bearish 1W 23 27/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 23 23/11/2021 06:00
Bullish Engulfing 5H 23 23/11/2021 06:00
Belt Hold Bearish 1H 23 01/12/2021 13:00
Dark Cloud Cover 1H 23 01/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 23 03/12/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 25 01/12/2021 10:00
Bullish doji Star 30 26 02/12/2021 15:00
Harami Bullish 30 26 02/12/2021 15:00
Harami Cross 30 26 02/12/2021 15:00
Thrusting Bearish 1D 27 28/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 27 19/11/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 27 01/12/2021 08:00
Belt Hold Bearish 30 27 02/12/2021 14:30
Engulfing Bearish 30 27 02/12/2021 14:30
Three Inside Up 1W 28 23/05/2021
Bullish Hammer 5H 28 19/11/2021 07:00
Morning Doji Star 5H 28 19/11/2021 07:00
Harami Bullish 1H 28 30/11/2021 15:00
Harami Cross 1H 28 30/11/2021 15:00
Harami Bullish 1W 29 16/05/2021
Harami Cross 1W 29 16/05/2021
Harami Cross 1D 29 26/10/2021
Harami Bullish 1D 29 26/10/2021
Dragonfly Doji 5H 29 18/11/2021 11:00
Bullish doji Star 5H 29 18/11/2021 11:00
Belt Hold Bearish 30 29 02/12/2021 13:30
Engulfing Bearish 30 29 02/12/2021 13:30
Belt Hold Bearish 15 29 03/12/2021 14:00
Stick Sandwich 15 29 03/12/2021 14:00
Three Black Crows 1W 30 09/05/2021
Three Outside Down 1D 30 25/10/2021
Evening Star 5H 30 18/11/2021 06:00
Bullish Hammer 5H 30 18/11/2021 06:00
Belt Hold Bearish 5H 30 18/11/2021 06:00
Evening Doji Star 5H 30 18/11/2021 06:00
Engulfing Bearish 5H 30 18/11/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 30 30/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 1H 30 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 15 30 03/12/2021 13:45
Evening Star 1D 31 22/10/2021
Engulfing Bearish 1D 31 22/10/2021
Evening Doji Star 1D 31 22/10/2021
Belt Hold Bearish 1D 31 22/10/2021
Doji Star Bearish 5H 31 17/11/2021 15:00
Harami Cross Bearish 1H 31 30/11/2021 12:00
Dragonfly Doji 1H 31 30/11/2021 12:00
Belt Hold Bearish 15 31 03/12/2021 13:30
Engulfing Bearish 15 31 03/12/2021 13:30
Dragonfly Bearish 1D 32 21/10/2021
Hanging Man 1D 32 21/10/2021
Doji Star Bearish 1D 32 21/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 32 30/11/2021 10:00
Three Inside Up 1D 33 20/10/2021
Belt Hold Bearish 15 33 03/12/2021 13:00
Engulfing Bearish 15 33 03/12/2021 13:00
Harami Bullish 1D 34 19/10/2021
Harami Cross 1D 34 19/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 34 16/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1H 34 30/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 1H 34 30/11/2021 08:00
Three Black Crows 30 34 02/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 34 03/12/2021 12:45
Belt Hold Bearish 5H 35 16/11/2021 09:00
Three Black Crows 30 35 02/12/2021 09:30
Tri-Star Bearish 15 35 03/12/2021 12:30
Belt Hold Bearish 30 36 02/12/2021 09:00
Three Outside Down 30 36 02/12/2021 09:00
On Neck Bearish 1D 37 12/10/2021
Stick Sandwich 1H 37 29/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 37 02/12/2021 08:30
Engulfing Bearish 30 37 02/12/2021 08:30
Doji Star Bearish 1M 38 10/18
Hanging Man 1M 38 10/18
Dragonfly Bearish 1M 38 10/18
Belt Hold Bullish 1H 38 29/11/2021 12:00
Harami Bullish 5H 39 12/11/2021 15:00
Harami Cross 5H 39 12/11/2021 15:00
Dragonfly Doji 1M 40 8/18
Three Outside Down 1W 40 28/02/2021
Belt Hold Bearish 5H 40 12/11/2021 10:00
Tri-Star Bearish 15 40 03/12/2021 10:15
Abandoned Baby Bearish 1W 41 21/02/2021
Engulfing Bearish 1W 41 21/02/2021
Evening Doji Star 1W 41 21/02/2021
Abandoned Baby Bullish 1D 41 06/10/2021
Engulfing Bearish 1M 42 6/18
Gravestone Doji 1W 42 14/02/2021
Advance Block Bearish 1W 42 14/02/2021
Doji Star Bearish 1W 42 14/02/2021
Harami Bullish 1H 42 26/11/2021 15:00
Harami Cross 1H 42 26/11/2021 15:00
Belt Hold Bearish 30 43 01/12/2021 13:00
Engulfing Bearish 30 43 01/12/2021 13:00
Evening Doji Star 30 43 01/12/2021 13:00
Evening Star 30 43 01/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 15 43 03/12/2021 09:30
Stick Sandwich 1H 44 26/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 30 44 01/12/2021 12:30
Three Outside Up 30 44 01/12/2021 12:30
Belt Hold Bullish 15 44 03/12/2021 09:15
Bullish Engulfing 15 44 03/12/2021 09:15
Falling Three Methods 1M 45 3/18
Belt Hold Bullish 30 45 01/12/2021 12:00
Bullish Engulfing 30 45 01/12/2021 12:00
Three Inside Up 1D 46 28/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 46 26/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 1H 46 26/11/2021 10:00
Harami Bullish 1D 47 27/09/2021
Harami Cross 1D 47 27/09/2021
Shooting Star 5H 48 09/11/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1H 48 26/11/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 48 26/11/2021 08:00
Evening Star 30 48 01/12/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 48 01/12/2021 09:30
Evening Doji Star 30 48 01/12/2021 09:30
Abandoned Baby Bearish 30 48 01/12/2021 09:30
Three Outside Up 1D 49 23/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 49 08/11/2021 11:00
Doji Star Bearish 30 49 01/12/2021 09:00
Gravestone Doji 30 49 01/12/2021 09:00
Harami Bullish 1M 50 10/17
Inverted Hammer 1M 50 10/17
Bullish Engulfing 1D 50 21/09/2021
Morning Doji Star 1D 50 21/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 50 25/11/2021 14:00
Bullish doji Star 15 50 02/12/2021 15:00
Harami Bullish 15 50 02/12/2021 15:00
Harami Cross 15 50 02/12/2021 15:00
Bullish doji Star 1D 51 20/09/2021
Stick Sandwich 5H 51 05/11/2021 13:00
Belt Hold Bearish 30 51 01/12/2021 08:00
Three Inside Up 1M 52 8/17
Belt Hold Bullish 5H 52 05/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 52 05/11/2021 08:00
Harami Cross Bearish 1H 52 25/11/2021 12:00
Harami Bullish 30 52 30/11/2021 15:00
Harami Cross 30 52 30/11/2021 15:00
Harami Bullish 1M 53 7/17
Bullish Engulfing 1H 53 25/11/2021 10:00
Engulfing Bearish 30 53 30/11/2021 14:30
Belt Hold Bearish 30 53 30/11/2021 14:30
Belt Hold Bearish 15 53 02/12/2021 14:15
Engulfing Bearish 15 53 02/12/2021 14:15
On Neck Bearish 1D 54 15/09/2021
Bullish Hammer 1D 54 15/09/2021
Harami Bullish 1W 55 15/11/2020
Harami Cross 1W 55 15/11/2020
Harami Bullish 5H 55 03/11/2021 11:00
Harami Cross 5H 55 03/11/2021 11:00
Gravestone Doji 30 55 30/11/2021 13:30
Tri-Star Bullish 30 55 30/11/2021 13:30
Belt Hold Bearish 15 55 02/12/2021 13:45
Engulfing Bearish 15 55 02/12/2021 13:45
Bullish doji Star 1H 56 24/11/2021 15:00
Harami Bullish 1H 56 24/11/2021 15:00
Harami Cross 1H 56 24/11/2021 15:00
Dragonfly Doji 30 57 30/11/2021 12:30
Harami Cross Bearish 1D 58 09/09/2021
Harami Bullish 1H 58 24/11/2021 13:00
Harami Cross 1H 58 24/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 58 30/11/2021 12:00
Bullish Engulfing 30 58 30/11/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 59 24/11/2021 12:00
Harami Cross Bearish 30 59 30/11/2021 10:30
Belt Hold Bearish 15 59 02/12/2021 12:45
Engulfing Bearish 15 59 02/12/2021 12:45
Doji Star Bearish 1D 60 07/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 60 24/11/2021 10:00
Stick Sandwich 1H 60 24/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 60 30/11/2021 10:00
Bullish doji Star 5H 61 01/11/2021 09:00
Dragonfly Doji 5H 61 01/11/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 61 24/11/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1H 62 24/11/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 62 24/11/2021 08:00
Harami Cross Bearish 30 62 30/11/2021 09:00
Harami Bullish 1M 63 9/16
Inverted Hammer 1M 63 9/16
Stick Sandwich 1W 63 20/09/2020
Belt Hold Bullish 30 63 30/11/2021 08:30
Bullish Engulfing 30 63 30/11/2021 08:30
Stick Sandwich 1D 64 01/09/2021
Stick Sandwich 1H 64 23/11/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 64 30/11/2021 08:00
Doji Star Bearish 5H 65 28/10/2021 15:00
Deliberation Bearish 5H 65 28/10/2021 15:00
Three Black Crows 1D 66 30/08/2021
Thrusting Bearish 15 66 02/12/2021 10:00
Bullish Engulfing 5H 67 28/10/2021 05:00
Belt Hold Bearish 1D 68 26/08/2021
Bullish doji Star 5H 68 27/10/2021 14:00
Doji Star Bearish 1H 68 23/11/2021 09:00
Gravestone Doji 1H 68 23/11/2021 09:00
Harami Cross 15 68 02/12/2021 09:30
Harami Bullish 15 68 02/12/2021 09:30
Bullish doji Star 15 68 02/12/2021 09:30
Three Inside Up 1M 69 3/16
Bullish Engulfing 1W 69 09/08/2020
Three Inside Up 1W 69 09/08/2020
On Neck Bearish 5H 69 27/10/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 69 23/11/2021 08:00
Evening Doji Star 15 69 02/12/2021 09:15
Evening Star 15 69 02/12/2021 09:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 1060

Viết cảm nghĩ của bạn về Alibaba Pictures Group Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email