ZAR/PLN - Rand Nam Phi Zloty Ba Lan

Tỷ giá thời gian thực
0.2389
+0.0014(+0.60%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.2375
 • Giá Mua/Bán:
  0.2388/0.2389
 • Biên độ ngày:
  0.2371 - 0.2395
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Rand Nam Phi
 • Tiền tệ Thứ cấp:Zloty Ba Lan

Dữ liệu Lịch sử ZAR/PLN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/03/2023 - 29/03/2023
0.23890.23770.23950.2371+0.67%
0.23730.23690.23850.2363+0.21%
0.23680.24000.24000.2367-1.13%
0.23950.23870.24040.2380+0.38%
0.23860.23680.23930.2358+0.85%
0.23660.23410.23770.2338+1.11%
0.23400.23690.23770.2340-1.14%
0.23670.23860.24060.2365-0.71%
0.23840.24060.24160.2385-0.83%
0.24040.24070.24290.2398-0.25%
0.24100.24210.24360.2401-0.29%
0.24170.23980.24230.2388+0.83%
0.23970.24010.24260.2385-0.08%
0.23990.23870.24200.2384+0.59%
0.23850.23860.24030.2373+0.04%
0.23840.24010.24050.2381-0.58%
0.23980.24050.24120.2382-0.17%
0.24020.24390.24450.2403-1.40%
0.24360.24350.24530.2431+0.12%
0.24330.24170.24430.2410+0.75%
0.24150.24290.24380.2404-0.25%
Cao nhất: 0.2453Thấp nhất: 0.2338Chênh lệch: 0.0115Trung bình: 0.2393% Thay đổi: -1.3232
Bạn cảm thấy thế nào về ZAR/PLN?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ