UYU/COP - Đồng Peso Uruguay Đồng Peso Colombia

Tỷ giá thời gian thực
121.90
-1.13(-0.91%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  123.03
 • Giá Mua/Bán:
  121.86/121.95
 • Biên độ ngày:
  120.03 - 122.41
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Uruguay
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Peso Colombia

Thảo luận UYU/COP

Bạn cảm thấy thế nào về UYU/COP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ