UYU/COP - Đồng Peso Uruguay Đồng Peso Colombia

Ngoại hối thời gian thực
119.03
+1.38(+1.17%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  117.65
 • Giá Mua/Bán:
  118.99/119.08
 • Biên độ ngày:
  116.23 - 119.10
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Peso Uruguay
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Peso Colombia

Dữ liệu Lịch sử UYU/COP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/12/2022 - 30/01/2023
119.03116.23119.10116.23+2.42%
116.23117.17117.17116.23-1.21%
117.65115.61118.53115.55+1.77%
115.61116.10116.53115.33-0.42%
116.10115.29116.12115.06+0.71%
115.29116.09116.50115.13-0.69%
116.09118.69118.69115.74-2.20%
118.69118.69118.69118.690.00%
118.69119.34119.80118.37-0.21%
118.95118.77120.06118.48+0.14%
118.77118.91120.61118.35-0.11%
118.91118.25118.99117.98+0.56%
118.25117.77118.37117.77+0.41%
117.77117.77117.77117.77-0.35%
118.19117.99118.66117.72+0.16%
117.99118.91118.91117.38-0.77%
118.91120.12120.33118.85-1.01%
120.12121.63121.72120.12-1.26%
121.65121.87122.52121.56-0.18%
121.87121.87121.87121.87-1.06%
123.17124.52124.73122.39-1.08%
124.52124.06125.58124.06+0.37%
124.06122.12124.38122.12+1.59%
122.12122.32122.60121.28-0.16%
122.32121.29122.32121.28+0.84%
121.29121.29121.29121.290.00%
121.29121.35122.30121.28-0.05%
Cao nhất: 125.58Thấp nhất: 115.06Chênh lệch: 10.52Trung bình: 119.39% Thay đổi: -1.91
Bạn cảm thấy thế nào về UYU/COP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ