TWD/JOD - Đô la Đài Loan Đồng Dinar Jordan

Tỷ giá thời gian thực
0.02271
-0.00003(-0.14%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.02274
 • Giá Mua/Bán:
  0.02263/0.02279
 • Biên độ ngày:
  0.02265 - 0.02283
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Đài Loan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dinar Jordan

Phân tích TWD/JOD

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ