TWD/JOD - Đô la Đài Loan Đồng Dinar Jordan

Tỷ giá thời gian thực
0.02265
0.00000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.02265
 • Giá Mua/Bán:
  0.02257/0.02273
 • Biên độ ngày:
  0.02262 - 0.02269
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Đài Loan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Dinar Jordan

Dữ liệu Lịch sử TWD/JOD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
05/11/2023 - 04/12/2023
0.022650.022690.022690.02262-0.20%
0.022690.022700.022700.02269+0.21%
0.022650.022610.022740.02254+0.17%
0.022610.022650.022830.02259-0.96%
0.022830.022680.022910.02263+0.66%
0.022680.022570.022800.02249+0.48%
0.022570.022400.022570.02240+0.75%
0.022400.022400.022400.022400.00%
0.022410.022430.022540.02238-0.09%
0.022430.022490.022590.02240-0.30%
0.022490.022760.022760.02241-1.19%
0.022760.022530.022760.02249+1.04%
0.022530.022340.022680.02232+0.85%
0.022340.022340.022340.022340.00%
0.022340.022280.022440.02223+0.24%
0.022290.022160.022490.02214+0.56%
0.022160.022200.022280.02205-0.16%
0.022200.021980.022200.02190+0.94%
0.021990.021920.021990.02190+0.34%
0.021920.021920.021920.02192+0.03%
0.021910.021980.021980.02189-0.32%
0.021980.022010.022050.02192-0.11%
0.022010.022100.022100.02198-0.43%
0.022100.022180.022180.02200+0.07%
0.022080.022090.022180.02205-0.04%
0.022090.022100.022100.02209+0.08%
Cao nhất: 0.02291Thấp nhất: 0.02189Chênh lệch: 0.00102Trung bình: 0.02235% Thay đổi: 2.58998
Bạn cảm thấy thế nào về TWD/JOD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ