TWD/BBD - Đô la Đài Loan Đô la Barbados

Ngoại hối thời gian thực
0.06776
+0.00003(+0.05%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.06773
 • Giá Mua/Bán:
  0.06706/0.06847
 • Biên độ ngày:
  0.06769 - 0.06778
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Đài Loan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Barbados

Thảo luận TWD/BBD

Bạn cảm thấy thế nào về TWD/BBD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ