TWD/BBD - Đô la Đài Loan Đô la Barbados

Ngoại hối thời gian thực
0.06729
-0.00002(-0.02%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.06731
 • Giá Mua/Bán:
  0.06659/0.06799
 • Biên độ ngày:
  0.06720 - 0.06733
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Đài Loan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Barbados

Dữ liệu Lịch sử TWD/BBD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
17/07/2022 - 16/08/2022
0.067290.067230.067330.06720+0.05%
0.067260.067400.067400.06671-0.21%
0.067400.067400.067400.067400.00%
0.067400.067370.067470.06726+0.02%
0.067390.067470.067520.06677-0.12%
0.067470.067220.067640.06676+0.35%
0.067230.067270.067370.06676-0.06%
0.067270.067390.067390.06715-0.08%
0.067320.067390.067390.06732-0.10%
0.067380.067390.067480.06724-0.01%
0.067390.067340.067420.06673-0.04%
0.067420.067360.067420.06676+0.09%
0.067360.066930.067610.06692+0.65%
0.066920.067270.067340.06657-0.52%
0.067270.067270.067270.067210.00%
0.067270.067490.067510.06707-0.31%
0.067490.067570.067610.06732-0.12%
0.067560.067460.067610.06731+0.14%
0.067470.067680.067680.06688-0.31%
0.067680.067570.067730.06699-0.06%
0.067720.067720.067730.06757-0.02%
0.067730.067480.067730.06705+0.37%
0.067480.067550.067650.06733-0.06%
0.067520.067700.067770.06738-0.27%
0.067710.067620.067770.06743+0.08%
0.067650.067470.067650.06698+0.27%
0.067470.067470.067470.06747-0.01%
Cao nhất: 0.06777Thấp nhất: 0.06657Chênh lệch: 0.00120Trung bình: 0.06743% Thay đổi: -0.26996
Bạn cảm thấy thế nào về TWD/BBD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ