TRY/HKD - Lira Thổ Nhĩ Kỳ Đô la Hồng Kông

Tỷ giá thời gian thực
0.2702
0.0000(-0.01%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.2702
 • Giá Mua/Bán:
  0.2701/0.2702
 • Biên độ ngày:
  0.2702 - 0.2704
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Lira Thổ Nhĩ Kỳ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Hồng Kông

Dữ liệu Lịch sử TRY/HKD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/11/2023 - 04/12/2023
0.27020.27030.27040.2702-0.03%
0.27030.27010.27040.2700-0.04%
0.27040.27050.27220.2692+0.04%
0.27030.26990.27240.2688+0.30%
0.26950.26960.27110.2687+0.07%
0.26930.26950.27090.2686+0.07%
0.26910.27000.27090.2687-0.30%
0.26990.27060.27150.2689-0.15%
0.27030.27040.27370.26930.00%
0.27030.27080.27180.2695-0.11%
0.27060.27100.27260.2698+0.15%
0.27020.27180.27290.2701-0.44%
0.27140.27260.27440.2700-0.18%
0.27190.27220.27360.2710-0.07%
0.27210.27270.27670.2704-0.18%
0.27260.27310.27400.2713-0.04%
0.27270.27340.27470.2722-0.15%
0.27310.27430.27490.2710-0.11%
0.27340.27450.27540.2729-0.26%
0.27410.27450.27580.27310.00%
0.27410.27510.27600.2728-0.07%
0.27430.27580.27740.2742-0.51%
Cao nhất: 0.2774Thấp nhất: 0.2686Chênh lệch: 0.0087Trung bình: 0.2714% Thay đổi: -1.9942
Bạn cảm thấy thế nào về TRY/HKD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ