THB/HKD - Baht Thái Đô la Hồng Kông

Tỷ giá thời gian thực
0.2299
-0.0007(-0.32%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.2306
 • Giá Mua/Bán:
  0.2299/0.2299
 • Biên độ ngày:
  0.2289 - 0.2307
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Baht Thái
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Hồng Kông

Dữ liệu Lịch sử THB/HKD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/02/2023 - 26/03/2023
0.22960.23090.23100.2289-0.39%
0.23050.22900.23160.2289+0.66%
0.22900.22790.23010.2271+0.66%
0.22750.23010.23060.2274-1.04%
0.22990.23000.23080.2297-0.04%
0.23000.22800.23070.2279+0.92%
0.22790.22660.22860.2265+0.57%
0.22660.22700.22790.2257-0.13%
0.22690.22730.22800.2262-0.13%
0.22720.22540.22790.2254+0.84%
0.22530.22420.22660.2233+0.54%
0.22410.22390.22480.2234+0.13%
0.22380.22370.22440.2230+0.09%
0.22360.22760.22790.2236-1.71%
0.22750.22750.22820.2265+0.04%
0.22740.22540.22770.2252+0.93%
0.22530.22620.22640.2245-0.35%
0.22610.22280.22660.2219+1.53%
0.22270.22410.22450.2218-0.58%
0.22400.22460.22470.2231-0.27%
Cao nhất: 0.2316Thấp nhất: 0.2218Chênh lệch: 0.0099Trung bình: 0.2267% Thay đổi: 2.2262
Bạn cảm thấy thế nào về THB/HKD?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ