SGD/MXN - Đô la Singapore Peso Mexico

Tỷ giá thời gian thực
13.0005
+0.0017(+0.01%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  12.9988
 • Giá Mua/Bán:
  12.9979/13.0031
 • Biên độ ngày:
  12.9887 - 13.0133
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Singapore
 • Tiền tệ Thứ cấp:Peso Mexico

Dữ liệu Lịch sử SGD/MXN

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/11/2023 - 01/12/2023
13.000913.006313.010912.9988+0.07%
12.992112.964913.091012.9462+0.27%
12.957312.876712.998312.8630+0.67%
12.871512.844112.899312.8301+0.25%
12.839012.766212.863312.7389+0.61%
12.761212.820712.831012.7525-0.39%
12.811112.813712.841512.79130.00%
12.811312.847312.877812.7801-0.18%
12.834112.791812.915012.7731+0.39%
12.784712.821612.846812.7656-0.16%
12.804912.786412.848512.7660+0.19%
12.780912.809012.861712.7775-0.17%
12.802412.858012.904312.7964-0.38%
12.851312.955812.972412.7995-0.75%
12.948112.970413.031412.9282-0.08%
12.959013.097713.190112.9543-0.99%
13.088312.928313.159812.8722+1.28%
12.923512.904012.961312.8840+0.19%
12.899212.990513.003312.8834-0.63%
12.981412.888213.024812.8827+0.80%
12.878412.834312.919012.7486+0.39%
12.828512.988013.024612.8291-1.18%
12.981813.175713.220812.9733-1.41%
Cao nhất: 13.2208Thấp nhất: 12.7389Chênh lệch: 0.4819Trung bình: 12.8866% Thay đổi: -1.2657
Bạn cảm thấy thế nào về SGD/MXN?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ