Xin hãy lưu ý rằng Cặp Tiền Tệ được sử dụng rộng rãi hơn là GBP/SGD

SGD/GBP - Đô la Singapore Đồng Bảng Anh

Ngoại hối thời gian thực
0.6412
+0.0014(+0.22%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.6398
 • Giá Mua/Bán:
  0.6409/0.6415
 • Biên độ ngày:
  0.6398 - 0.6447
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Singapore
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử SGD/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
29/08/2022 - 29/09/2022
0.64110.64250.64470.6411111.60K+0.21%
0.63980.64750.65570.6386267.35K-1.15%
0.64720.65070.65250.6431248.44K-0.50%
0.65040.64360.67060.6379254.53K+1.11%
0.64330.62610.64490.6255215.35K+2.73%
0.62630.62620.62770.6209235.87K+0.04%
0.62600.62320.62720.6219189.40K+0.48%
0.62300.62140.62420.6196167.25K+0.29%
0.62120.62300.62460.6208134.05K-0.25%
0.62280.61900.62440.6186178.62K+0.65%
0.61880.61640.61910.6157167.70K+0.40%
0.61630.61850.61990.6143197.35K-0.32%
0.61830.61290.61860.6108176.26K+0.91%
0.61270.61650.61660.6119138.66K-0.66%
0.61670.61870.61940.6146194.10K-0.29%
0.61850.61770.61990.6161196.93K+0.17%
0.61740.61710.62230.6166189.93K+0.05%
0.61710.61870.61880.6134222.12K-0.23%
0.61860.61940.62250.6180158.95K-0.19%
0.61970.61760.62020.6160170.91K+0.40%
0.61730.61580.61990.6149196.36K+0.29%
0.61550.61400.61700.6127183.43K+0.31%
0.61350.61180.61520.6097195.21K+0.33%
0.61150.61060.61340.6100145.99K+0.20%
Cao nhất: 0.6706Thấp nhất: 0.6097Chênh lệch: 0.0608Trung bình: 0.6239% Thay đổi: 5.0558
Bạn cảm thấy thế nào về SGD/GBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ