Xin hãy lưu ý rằng Cặp Tiền Tệ được sử dụng rộng rãi hơn là AUD/SGD

SGD/AUD - Đô la Singapore Đô la Úc

Ngoại hối thời gian thực
1.0798
+0.0027(+0.25%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  1.0771
 • Giá Mua/Bán:
  1.0794/1.0802
 • Biên độ ngày:
  1.0770 - 1.0805
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Singapore
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Úc

Dữ liệu Lịch sử SGD/AUD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/01/2023 - 31/01/2023
1.07981.07771.08051.07708.08K+0.20%
1.07771.07221.07891.0704161.61K+0.52%
1.07211.07271.07331.07174.61K+0.02%
1.07191.07161.07481.0685143.77K+0.08%
1.07101.07201.07531.0680158.80K-0.04%
1.07141.07501.07761.0674118.57K-0.33%
1.07491.07901.08071.0731117.70K-0.39%
1.07911.08871.09051.0769123.15K-0.78%
1.08761.09491.09611.0869146.76K-0.62%
1.09441.09051.09841.0900183.85K+0.37%
1.09041.08421.09191.0771206.43K+0.62%
1.08371.08831.08981.0822187.54K-0.40%
1.08801.08631.09051.0821128.90K+0.18%
1.08601.08481.09201.0822183.31K+0.09%
1.08501.08911.09581.0824170.26K-0.32%
1.08851.09041.09181.0854164.76K-0.14%
1.09001.08671.09401.0854183.81K+0.26%
1.08721.08951.09061.0814182.62K-0.17%
1.08901.10051.10341.0875194.45K-1.02%
1.10021.09171.10301.0894170.58K+0.89%
1.09051.10381.10681.0840189.26K-1.26%
1.10441.09571.11061.0940194.38K+0.83%
1.09531.09511.09841.092031.94K+0.05%
Cao nhất: 1.1106Thấp nhất: 1.0674Chênh lệch: 0.0433Trung bình: 1.0851% Thay đổi: -1.3655
Bạn cảm thấy thế nào về SGD/AUD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ