RUB/GBP - Đồng Rúp Nga Đồng Bảng Anh

Tỷ giá thời gian thực
0.00865
+0.00010(+1.18%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.00855
 • Giá Mua/Bán:
  0.00865/0.00865
 • Biên độ ngày:
  0.00859 - 0.00867
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rúp Nga
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Dữ liệu Lịch sử RUB/GBP

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2023 - 08/12/2023
0.008650.008630.008670.00859+0.33%
0.008630.008580.008640.00852+0.55%
0.008580.008600.008640.00850-0.31%
0.008600.008710.008710.00856-1.15%
0.008710.008700.008730.00867+0.11%
0.008700.008700.008710.00869-0.09%
0.008700.008850.008880.00870-1.70%
0.008850.008900.008930.00883-0.47%
0.008900.008800.008920.00878+1.06%
0.008800.008910.008960.00879-1.24%
0.008910.008960.008970.00891-0.47%
0.008960.008950.008960.008950.00%
0.008950.009030.009030.00893-0.78%
0.009030.009060.009090.00901-0.43%
0.009060.009070.009090.00903-0.12%
0.009070.009040.009110.00902+0.34%
0.009040.008920.009090.00890+1.43%
0.008920.008920.008920.008920.00%
0.008920.009040.009070.00891-1.33%
0.009040.009000.009110.00900+0.35%
0.009000.008830.009040.00883+1.96%
0.008830.008890.008970.00883-0.70%
0.008890.008860.008920.00884+0.33%
0.008860.008860.008870.008860.00%
0.008860.008890.008910.00886-0.32%
0.008890.008850.008900.00883+0.55%
0.008850.008820.008890.00881+0.34%
Cao nhất: 0.00911Thấp nhất: 0.00850Chênh lệch: 0.00060Trung bình: 0.00886% Thay đổi: -1.83859
Bạn cảm thấy thế nào về RUB/GBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ