RUB/GBP - Đồng Rúp Nga Đồng Bảng Anh

Tỷ giá thời gian thực
0.00888
+0.00004(+0.41%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.00885
 • Giá Mua/Bán:
  0.00888/0.00888
 • Biên độ ngày:
  0.00888 - 0.00890
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rúp Nga
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Anh

Thảo luận RUB/GBP

Bạn cảm thấy thế nào về RUB/GBP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ