RUB/CZK - Đồng Rúp Nga Đồng Koruna Séc

Tỷ giá thời gian thực
0.2797
-0.0021(-0.75%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.2818
 • Giá Mua/Bán:
  0.2797/0.2798
 • Biên độ ngày:
  0.2791 - 0.2826
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rúp Nga
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Koruna Séc

Thảo luận RUB/CZK

Bạn cảm thấy thế nào về RUB/CZK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ