PYG/PEN - Đồng Guarani Paraguay Đồng Sol Peru

Ngoại hối thời gian thực
0.000524
0.000000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.000524
 • Giá Mua/Bán:
  0.000523/0.000526
 • Biên độ ngày:
  0.000524 - 0.000524
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Guarani Paraguay
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Sol Peru

Thảo luận PYG/PEN

Bạn cảm thấy thế nào về PYG/PEN?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ