PYG/COP - Đồng Guarani Paraguay Đồng Peso Colombia

Ngoại hối thời gian thực
0.5712
-0.0027(-0.47%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.5739
 • Giá Mua/Bán:
  0.5710/0.5715
 • Biên độ ngày:
  0.5686 - 0.5727
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Guarani Paraguay
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Peso Colombia

Tổng quan PYG/COP

Giá đ.cửa hôm trước
0.5739
Giá mua
0.571
Biên độ ngày
0.5686-0.5727
Giá mở cửa
0.5739
Giá bán
0.5715
Biên độ 52 tuần
0.5323-0.6003
Thay đổi 1 năm
3.18%
Bạn cảm thấy thế nào về PYG/COP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình ĐộngBán MạnhBán MạnhBán MạnhBánMua Mạnh
Chỉ báo Kỹ thuậtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhMua
Tổng kếtBán MạnhBán MạnhBán MạnhBán MạnhMua Mạnh
Mô hình
Khung thời gian
Độ tin cậy
M. hình Nến Trước đây
Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bullish1M
14/22
Engulfing Bearish1M
401/22
Three Outside Up1M
512/21
Engulfing Bullish1M
611/21
Engulfing Bullish1W
703/04/2022

Ngân Hàng Trung Ương

Tỷ Giá Hiện Hành0.75%
Thống Đốc Ngân Hàng Trung ƯơngCorvalan Jorge Raul Mendoza
Tỷ Giá Hiện Hành4.25%
Chủ tịchJosé Darío Uribe Escobar

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ