PKR/RUB - Đồng Rupee Pakistan Đồng Rúp Nga

Tỷ giá thời gian thực
0.2853
+0.0022(+0.76%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.2832
 • Giá Mua/Bán:
  0.2853/0.2853
 • Biên độ ngày:
  0.2832 - 0.2855
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rupee Pakistan
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rúp Nga

Dữ liệu Lịch sử PKR/RUB

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/05/2023 - 03/06/2023
0.28530.28320.28550.2832+0.72%
0.28330.28390.28930.279727.63K-0.77%
0.28550.26370.28800.263751.49K+8.47%
0.26320.28130.28980.263762.63K-6.42%
0.28130.28050.29340.273827.34K+1.72%
0.27650.28060.28700.275426.03K-1.00%
0.27930.27900.28640.275427.93K+0.07%
0.27910.27940.28490.273053.47K+0.07%
0.27890.27950.28580.276063.33K-0.50%
0.28030.28390.28590.274434.48K-0.28%
0.28110.28100.28760.276731.90K+0.14%
0.28070.27980.28700.277233.96K-0.18%
0.28120.28250.28650.279126.22K-0.46%
0.28250.28080.28790.274932.73K+1.11%
0.27940.27460.28230.271336.04K+3.02%
0.27120.25880.27760.258831.50K+4.31%
0.26000.26250.27110.250649.38K-0.91%
0.26240.27480.27950.260165.33K-3.99%
0.27330.27630.27950.26930.31K-0.04%
0.27340.27790.27950.26790.24K-0.11%
0.27370.27720.28010.266428.40K-0.87%
0.27610.28010.28240.270726.70K-1.45%
0.28010.28240.28390.273525.82K-0.55%
Cao nhất: 0.2934Thấp nhất: 0.2506Chênh lệch: 0.0428Trung bình: 0.2769% Thay đổi: 1.2919
Bạn cảm thấy thế nào về PKR/RUB?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ