NZD/MYR - Đô la New Zealand Đồng Ringgit Malaysia

Tỷ giá thời gian thực
2.7462
-0.0129(-0.47%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  2.7591
 • Giá Mua/Bán:
  2.7441/2.7484
 • Biên độ ngày:
  2.7418 - 2.7652
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la New Zealand
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Ringgit Malaysia

Dữ liệu Lịch sử NZD/MYR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
27/02/2023 - 25/03/2023
2.74412.76032.76592.741650.68K-0.54%
2.75912.77172.78182.758660.60K-0.36%
2.76912.77032.79932.757051.82K+0.03%
2.76832.80222.80752.758049.94K-1.12%
2.79962.80302.82932.793460.21K-0.21%
2.80552.79122.81632.782690.36K+0.63%
2.78782.77352.79182.7522101.83K+0.63%
2.77042.79832.80052.7673113.63K-0.86%
2.79452.79892.80392.775777.78K+0.05%
2.79312.77412.81762.769095.39K+0.74%
2.77272.75732.79272.752078.40K+0.62%
2.75572.76352.78152.755852.15K-0.20%
2.76132.73152.77822.729555.68K+1.15%
2.72982.77272.78382.729564.24K-1.54%
2.77242.78392.78852.763851.07K-0.38%
2.78312.78312.79432.771359.41K+0.08%
2.78092.80212.80222.774164.50K-0.54%
2.79602.77332.80742.768769.37K+0.84%
2.77262.76412.78632.747662.56K+0.46%
2.75992.73452.76842.728755.95K+1.07%
Cao nhất: 2.8293Thấp nhất: 2.7287Chênh lệch: 0.1006Trung bình: 2.7738% Thay đổi: 0.4907
Bạn cảm thấy thế nào về NZD/MYR?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ