NOK/ILS - Krone Na Uy Đồng Shekel Israel

Ngoại hối thời gian thực
0.3419
+0.0003(+0.10%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.3415
 • Giá Mua/Bán:
  0.3418/0.3420
 • Biên độ ngày:
  0.3409 - 0.3431
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Krone Na Uy
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Shekel Israel

Thảo luận NOK/ILS

Bạn cảm thấy thế nào về NOK/ILS?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ