NOK/ILS - Krone Na Uy Đồng Shekel Israel

Tỷ giá thời gian thực
0.3387
-0.0021(-0.60%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.3407
 • Giá Mua/Bán:
  0.3384/0.3390
 • Biên độ ngày:
  0.3368 - 0.3393
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Krone Na Uy
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Shekel Israel

Thảo luận NOK/ILS

Bạn cảm thấy thế nào về NOK/ILS?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ