MXN/ISK - Peso Mexico Đồng Kr của Iceland

Tỷ giá thời gian thực
8.0073
+0.0944(+1.19%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  7.9129
 • Giá Mua/Bán:
  7.9900/8.0246
 • Biên độ ngày:
  7.9592 - 8.0348
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Peso Mexico
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Kr của Iceland

Thảo luận MXN/ISK

Bạn cảm thấy thế nào về MXN/ISK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ