ISK/NPR - Đồng Kr của Iceland Đồng Rupee Nepal

Tỷ giá thời gian thực
0.9699
+0.0056(+0.58%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.9643
 • Giá Mua/Bán:
  0.9699/0.9700
 • Biên độ ngày:
  0.9631 - 0.9719
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Kr của Iceland
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Rupee Nepal

Dữ liệu Lịch sử ISK/NPR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/03/2023 - 30/03/2023
0.96990.96460.97190.9631+0.54%
0.96470.96120.96540.9601+0.37%
0.96120.95650.96550.9545+0.48%
0.95660.94770.95670.9438+0.95%
0.94760.94610.94790.9461+0.16%
0.94610.95150.95150.9424-0.57%
0.95150.95890.96200.9508-0.78%
0.95890.94930.96090.9480+1.02%
0.94930.94420.95060.9430+0.54%
0.94420.94370.94520.9401+0.05%
0.94370.94260.94380.9425+0.15%
0.94230.93860.94400.9379+0.41%
0.93850.93170.93950.9307+0.71%
0.93180.94200.94490.9253-1.08%
0.94200.93250.94310.9305+1.00%
0.93270.93000.93500.9268+0.29%
0.93000.93000.93000.9300+0.07%
0.92930.92610.93570.9255+0.34%
0.92610.92400.92670.9211+0.24%
0.92400.92220.92610.9207+0.19%
0.92220.93550.93620.9220-1.43%
0.93560.92970.93630.9277+0.63%
0.92970.92930.92990.9293-0.08%
0.93050.92700.93070.9214+0.37%
0.92700.92960.92990.9251-0.28%
Cao nhất: 0.9719Thấp nhất: 0.9207Chênh lệch: 0.0511Trung bình: 0.9414% Thay đổi: 4.3327
Bạn cảm thấy thế nào về ISK/NPR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ