INR/DKK - Rupee Ấn Độ Krone Đan Mạch

Tỷ giá thời gian thực
0.08230
+0.00001(+0.01%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.08229
 • Giá Mua/Bán:
  0.08229/0.08230
 • Biên độ ngày:
  0.08220 - 0.08245
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Rupee Ấn Độ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Krone Đan Mạch

Dữ liệu Lịch sử INR/DKK

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
06/11/2023 - 04/12/2023
0.082300.082300.082450.082200.00%
0.082300.082350.082360.082230.00%
0.082300.082150.082650.08200+0.24%
0.082100.081550.082200.08145+0.74%
0.081500.081400.081650.08120+0.12%
0.081400.081700.081800.08125-0.37%
0.081700.081750.081900.081600.00%
0.081700.082050.082100.08170-0.37%
0.082000.082150.082200.08185-0.12%
0.082100.081950.082450.08190+0.24%
0.081900.081800.082100.08160+0.12%
0.081800.082100.082200.08170-0.37%
0.082100.082650.082750.08205-0.61%
0.082600.082650.082800.082250.00%
0.082600.082600.082800.082450.00%
0.082600.083750.083850.08260-1.31%
0.083700.083800.084000.08365-0.12%
0.083800.083900.084000.08375-0.12%
0.083900.083700.084000.08350+0.24%
0.083700.083750.084000.083600.00%
0.083700.083600.084000.08360+0.12%
0.083600.083600.083700.083350.00%
Cao nhất: 0.08400Thấp nhất: 0.08120Chênh lệch: 0.00280Trung bình: 0.08252% Thay đổi: -1.55647
Bạn cảm thấy thế nào về INR/DKK?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ