IDR/KRW - Đồng Rupiah Indonesia Đồng Won Hàn Quốc

Ngoại hối thời gian thực
9.2880
+0.0060(+0.06%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  9.282
 • Giá Mua/Bán:
  9.2860/9.2900
 • Biên độ ngày:
  9.2875 - 9.2890
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Rupiah Indonesia
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Won Hàn Quốc

Dữ liệu Lịch sử IDR/KRW

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
05/09/2022 - 04/10/2022
9.28809.36209.39809.287519.76K-0.79%
9.36209.49509.49509.362012.93K-0.98%
9.45509.37259.47209.356028.10K+0.93%
9.36809.33159.44859.320515.58K+0.39%
9.33209.43409.50209.335512.37K-1.04%
9.43009.45709.46709.377025.83K-0.24%
9.45309.45209.51109.412512.52K+0.03%
9.45004.68859.46859.349521.22K+1.08%
9.34909.31959.41859.310515.32K+0.33%
9.31809.29709.32609.266525.56K+0.27%
9.29309.28309.31259.264028.80K+0.14%
9.28009.26909.32409.256027.64K+0.22%
9.26009.38209.39309.250519.82K-1.33%
9.38509.33359.40009.324019.65K+0.60%
9.32909.37509.40059.303028.11K-0.65%
9.39009.26609.39459.234021.32K+1.39%
9.26109.30609.32609.239512.15K-0.45%
9.30309.29659.31109.246518.85K+0.12%
9.29209.22009.31509.213520.95K+0.67%
9.23009.26059.35709.231523.21K-0.22%
9.25009.19709.27759.155018.39K+0.69%
9.18709.15409.21809.138025.40K+0.56%
Cao nhất: 9.5110Thấp nhất: 9.1380Chênh lệch: 0.3730Trung bình: 9.3302% Thay đổi: 1.6638
Bạn cảm thấy thế nào về IDR/KRW?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ