Xin hãy lưu ý rằng Cặp Tiền Tệ được sử dụng rộng rãi hơn là USD/HKD

HKD/USD - Đô la Hồng Kông Đô la Mỹ

Tỷ giá thời gian thực
0.1280
-0.0001(-0.06%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.128
 • Giá Mua/Bán:
  0.1279/0.1280
 • Biên độ ngày:
  0.1280 - 0.1280
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Ngoại lai
 • Cơ bản:Đô la Hồng Kông
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Mỹ

Dữ liệu Lịch sử HKD/USD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/11/2023 - 08/12/2023
0.12800.12800.12800.12800.00%
0.12800.12800.12810.12800.00%
0.12800.12790.12810.1279+0.11%
0.12790.12790.12800.1279-0.05%
0.12790.12800.12800.12790.00%
0.12800.12800.12800.1280-0.05%
0.12800.12810.12820.1280-0.08%
0.12810.12830.12830.1281-0.10%
0.12830.12830.12840.1282-0.07%
0.12830.12830.12840.12830.00%
0.12830.12820.12840.1282+0.10%
0.12820.12830.12830.12820.00%
0.12830.12830.12830.12820.00%
0.12830.12830.12840.1283-0.04%
0.12830.12830.12840.12820.00%
0.12830.12820.12830.1282+0.07%
0.12820.12810.12820.1280+0.07%
0.12810.12810.12820.12810.00%
0.12810.12810.12810.1280+0.04%
0.12810.12800.12810.12800.00%
0.12800.12810.12820.12800.00%
0.12810.12800.12810.1279+0.08%
0.12800.12790.12800.1279+0.07%
Cao nhất: 0.1284Thấp nhất: 0.1279Chênh lệch: 0.0006Trung bình: 0.1281% Thay đổi: 0.1063
Bạn cảm thấy thế nào về HKD/USD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ

 • Shit
  0